Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 07 - Zpracování číselné řady

Termín odevzdání 30.11.2019 23:59 CET
Povinné zadání 5b
Bonusové zadání není
Počet uploadů 10
Doplnění zadání: Při přeškálování stačí provést oříznutí desetiných čísel ne zaokrouhlení.
Kompilace jiným kompilátorem než clang může poskytnout rozdílný výsledek.

Zadání

Cílem tohoto úkolu je zpracovat teoreticky neomezeně dlouhou řadu celých čísel ze standardnícho vstup a vypsat jejich základní statistiky.

Vstupem bude:

 1. na prvním místě počet sloupců histogramu
 2. následují celá čísla zpracovávané řady

8 25 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 11 11

Výstupem programu bude:

 1. medián všech zadaných čísel vypsaný na dvě desetinná čísla
 2. počet zadaných čísel
 3. zadané minimální číslo
 4. zadané maximální číslo
 5. histogram zadaných hodnot
  • počet sloupců histogramů udává první zadané číslo na standardní vstup (je-li první číslo zadané chybně, program končí s návratovým kódem 100 a chybovou hláškou na standardní chybový výstup “Histogram size error\n” )
  • na začátku každé položky histogramu je uveden interval hodnot (hodnoty uvedeny na jedno desetinné místo, pro celou část vyhrazeny min. 3 znaky)
  • histogram je lineárně přeškálován tak, aby nejdelší řádek histogramu byl vždy 25 znaků “=” dlouhý.

Median 11.00
Number count: 23
Min: 1
Max: 26
Histogram:
 1.0 -  4.1|================
 4.1 -  7.2|============
 7.2 - 10.4|============
 10.4 - 13.5|=========================
 13.5 - 16.6|============
 16.6 - 19.8|========
 19.8 - 22.9|
 22.9 - 26.0|========

Varianty

Veřejné příklady + Makefile: hw07.zip

Povinné zadání
Název v BRUTE HW05
Odevzdávané soubory main.c
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99
Předpokládaná složitost program by měl být schopen zvládnout zpracovat 100 tisic hodnot do 5 sekund.
Odevzdávací systém má nastaven timeout na 10s.
courses/b0b99prpa/hw/hw07.txt · Last modified: 2019/11/28 16:02 by mudromar