Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

HW 00 - První program

Termín odevzdání 29.9.2019 23:59 CEST
Povinné zadání 1b
Bonusové zadání není
Počet uploadů neomezeno

Cílem úlohy je vyzkoušet si práci s odevzdávacím systémem. Odevzdávat budete jeden komprimovaný (.zip) archiv, který bude obsahovat pouze soubor main.c.

Nevkládejte do archivu žádné další soubory ani složky.

Povinné zadání

Napište program, který vypíše na standardní výstup “Hello PRPA!”

Nezapomeňtě vypsat znak nového řádku ('\n') na konec textu.

Očekávaný výstup (stdout) Návratová hodnota
Hello PRPA!
0

Odevzdání

Abchom vám ulehčili práci, tak jsme pro vás připravili balíček hw00.zip, který obsahuje všechny veřejné testovací vstupy a jejich očekávané výstupy. Dále archiv obsahuje jednoduchý Makefile, díky kterému můžete kompilovat program jednoduše pomocí příkazu make a vytvořit archiv pro odevzdávací systém pomocí příkazu make zip (vytvoří se archiv hw00-us.zip).

Povinné zadání
Název v BRUTE HW00
Odevzdávané soubory main.c
Argumenty při spuštění žádné
Kompilace pomocí gcc -pedantic -Wall -std=c99 -O3
Procvičované oblasti základní program
courses/b0b99prpa/hw/hw00.txt · Last modified: 2019/09/17 12:09 by viteks