Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

11 - Struktury, práce se soubory

Procvičované témata

 • Struktury
 • Dynamická alokace
 • Práce se soubory
 • Funkce standardní knihovny

Úkoly na cvičení

 1. Napište program, který bude pracovat s textovým souborem
  1. otevře soubor pro zápis a zapíše do něj data
  2. soubor uzavře
  3. otevře soubor pro čtení a data přečte zpět
  4. upravte program tak, aby bylo možné cestu k souboru zadat jako parametr příkazové řádky
 1. Napište program, který transformuje datový soubor ve formátu CSV do datové struktury v dynamické paměti
  1. datový soubor obsahuje informace o knize v knihovně (autor;rok;nazev)
  2. jméno datového souboru je spefifikováno jako hodnota parametru příkazové řádky -i
  3. záznam o jedné knize je reprezentován vhodnou strukturou
  4. jednotlivé záznamy jsou uloženy v poli

Náměty na samostatnou práci

 1. Upravte předchozí program tak, aby bylo možné do kolekce přidat i jiné typy tiskovin, než jsou knihy
  1. např. časopisy, které jsou specifikovány názvem, rokem a číslem vydání
 2. Napište program, který umožní vytváření záznamů (databáze) o studentech
  1. Záznam o jednom studentovi bude ve struktuře
  2. Struktury ukládejte do pole alokovaného v dynamické paměti
  3. Celou databázi vhodným způsobem uložte do souboru
  4. Záznamy řaďte podle vhodného kritéria. Využijte algoritmus Quick sort implementovaný v stdlib.h
courses/b0b99prpa/labs/lab11.txt · Last modified: 2019/12/05 08:23 by viteks