Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:a7b33dif:start [2018/03/02 08:40]
sejkorom [Aktuality]
courses:a7b33dif:start [2018/03/14 09:40] (current)
sochmjan [A7B33DIF – Zpracování digitální fotografie]
Line 19: Line 19:
 <iframe width="​853"​ height="​480"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​NlYPLEMEBQ8?​rel=0&​amp;​controls=0&​amp;​showinfo=0&​amp;​autoplay=1&​amp;​loop=1"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe>​ <iframe width="​853"​ height="​480"​ src="​https://​www.youtube.com/​embed/​NlYPLEMEBQ8?​rel=0&​amp;​controls=0&​amp;​showinfo=0&​amp;​autoplay=1&​amp;​loop=1"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe>​
 </​html>​ </​html>​
 +
 {{ :​courses:​a7b33dif:​teaser_a7b33dif.pdf |PDF verze}} {{ :​courses:​a7b33dif:​teaser_a7b33dif.pdf |PDF verze}}
  
Line 25: Line 26:
  
 <WRAP center round tip round 80%> <WRAP center round tip round 80%>
-**Na přednášce dne 1. 3. 2018 byly studenty v demokratickém hlasování ​zvoleny názvy ​fotografických projektů na LS 2018: 1. ALFA A OMEGA, 2. BARVA.**+**Na přednášce dne 1. 3. 2018 byly studenty v demokratickém hlasování ​zvolena témata ​fotografických projektů na LS 2018: 1. ALFA A OMEGA, 2. BARVA.** ​Vyberte si jedno z nich. 
 +</​WRAP>​
  
-**Chcete se dozvědět více o digitální fotografii?**+<WRAP center round tip round 80%> 
 +Chcete se dozvědět více o digitální fotografii?
  
 **Zapište si volitelný předmět [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​bk/​predmety/​14/​00/​p1400306.html|A7B33DIF]] na letní semestr 2018.** Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT ([[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​announce/​1413.html|Jak na to?]]). **Zapište si volitelný předmět [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​bk/​predmety/​14/​00/​p1400306.html|A7B33DIF]] na letní semestr 2018.** Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT ([[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​announce/​1413.html|Jak na to?]]).
courses/a7b33dif/start.1519976451.txt.gz · Last modified: 2018/03/02 08:40 by sejkorom