Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2023/24. Volně k dispozici jsou i podklady z předchozích let:

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Tématicky je náplň přednášek pokryta v knize Stephen G. Kochan: Programming in C (3rd Edition), Sams Publishing, 2005, případně též Pavel Herout, Učebnice Jazyka C - 1. díl, Kopp, 2016.

V přednáškách uvedené zdrojové kódy jsou přiloženy v příslušném .zip archivu. Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

Harmonogram přednášek

# datum téma
01 26.09. Informace o předmětu, úvod do programování
Organizace předmětu a hodnocení, první programy.
02 03.10. Základy programování v C
Primitivní datové typy a jejich hodnoty. Funkce a návratová hodnota. Překlad, chyby.
03 10.10. Základní řídící struktury
Výrazy. Řízení běhu programu, podmínka, větvení, cyklus, vnořený cyklus.
17.10. Odpadá
04 24.10. Příklady
Stavový stroj, binární půleni, výpočet parity, Taylorův rozvoj.
05 31.10. Ukazatele
Ukazatele, volání funkcí, funkce s parametry, standardní vstup.
06 07.11. Strukturované datové typy
Pole, struktura, union, textový řetězec
07 14.11. Práce s pamětí
Zásobník, rekurze, dynamicky alokovane pole.
08 21.11. Vnitřní reprezentace datových typů.
Modifikatory datovych typu, reprezentace reálných čísel, bitove operace.
09 28.11. Abstraktní datový typ
Fronta, zásobník, množina. Implementace pomocí pole a spojového seznamu.
10 05.12. Řazení a třídění, složitost
Binární vyhledávání, bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, časová složitost
11 12.12. Stromové struktury
Binární vyhledávací strom, rozptylovací tabulka.
12 19.12. Knihovny, procesy a signály
Generování cílového kódu, statické a dynamické knihovny, procesy, signály výjimky v C
Zimní prázdniny
13 09.01. Závěrečný test

01. Informace o předmětu, úvod do programování

aktualizace 2023/09/25 21:00

02. Základy programování v C

aktualizace: 2023/10/03 08:30

03. Základní řídicí struktury

aktualizace: 2022/10/03 22:00

04. Příklady

aktualizace 2022/10/17 19:26

05. Ukazatele

aktualizace: 2022/10/17 19:45

06. Strukturované datové typy

aktualizace: 2022/10/24 18:33

07. Práce s pamětí

aktualizace: 2022/10/31 19:27

08. Vnitřní reprezentace datových typů

aktualizace: 2022/11/15 10:00

09. Abstraktní datový typ

aktualizace: 2022/11/21 19:40

10. Řazení a třídění, složitost

  • prezentace:
  • příklady:

aktualizace:

11. Stromové struktury

  • prezentace:
  • příklady:

aktualizace:

12. Knihovny, procesy a signály

aktualizace: 2022/12/05 17:22

13. Závěrečný test

aktualizace: 2022/12/05 17:22

courses/b0b99prpa/lectures.txt · Last modified: 2023/10/03 08:53 by viteks