Warning
This page is located in archive.

Informace o počítačové učebně

V učebnách jsou pro účely výuky předmětu B0B99PRPA instalovány počítače s operačním systémem Ubuntu se všemi potřebnými balíčky, které během výuky budeme využívat.

Nastavení hesla a přihlášení

K přihlášení se používá oficiální uživatelské jméno ČVUT, které si můžete dohledat například na http://udb.fel.cvut.cz. Před prvním přihlášení je nutné si nastavit heslo. To lze učinit prostřednictvím dedikováné instalace operačního systému následovně:

 1. Nabootujete si do oddílu “Set password for classroom PC”
 2. Kliknete na Guest account
 3. Otevře se prohlížeč Mozilla Firefox se stránkou pro nastavní hesla
 4. Pomocí hlavního přístupového hesla ČVUT si nastavíte heslo do učeben katedry počítačů.
 5. Restartujete počítač a v grafickém prostředí OS Ubuntu zadáte uživatelské jméno a heslo.
Pokud neznáte své hlavní přístupové heslo, můžete použít aplikaci netbeans pod účtem Guest. Nebudete mít však přístup k věřejnému Internetu, nicméně přístup do univerzitní sítě ČVUT je povolen spolu s přístupem na síťovou službu OwnCloud sdružení CESNET (https://owncloud.cesnet.cz)

Přenos souborů

Po přihlášení jsou je uživateli připojen síťový disk jako domovský adresář. V domovském adresáři se ukládají všechna lokální nastavení, která jsou tak dostupná na všech počítačích v učebnách. Studenti jsou oprávnění používat USB zařízení pro přenos souborů. Soubory lze také kopírovat přes síť například prostřednictvím ftp nebo ssh, alternativně pak v kombinaci se synchronizačními nástroji rsync nebo unison. Doporučené je však využití služby OwnCloud.

Nastavení klávesnice

V základním nastavení je rozvržení klávesnice anglické.

 1. Přidat jiné rozhraní lze přes systémové nastavení z levého menu (ikona ozubeného kola s klíčem).
 2. Následně vybrat symbol klávesnice
 3. Kde zvolit “Layout Settings”
 4. Pak kliknout na ikonu + pro přidání a zvolit například českou qwerty klávesnice
 5. Potvrdit stiskem tlačítka “Add”
 6. A následně volit klavesnici například ikonou v horní liště napravo

Příklad přidání české klávesnice je ilustrováná na následujících obrázcích.

courses/b0b99prpa/tutorials/lab.txt · Last modified: 2023/09/19 14:57 by nentvond