Warning
This page is located in archive.

1 - Úvodní cvičení

Záznam cvičení: Google Drive (nutná autorizace v doméně fel.cvut.cz)

Nastavení pro práci v učebně H13x

 • Nastavte si heslo v počítačové učebně (Nastavení hesla) a seznamte se používaným prostředím
 • Procvičte si práci v příkazové řádce, více o příkazech v sekci Základní příkazy příkazové řádky
  • v adresáři Documents ve svém domovském adresáři si založte složku PRPA a v ní podsložku 01
  • ve složce 01 vytvořte soubor se jménem cviceni.txt
  • celou složku PRPA přesuňte ze složky Documents do domovského adresáře
  • přejmenujte cviceni.txt na main.c

Úvod do programování v jazyce C

C je nízkoúrovňový minimalistický programovací jazyk. Programování v C vyžaduje znalost syntaxe: balíček pravidel, které upřesňují skladbu příkazů a symbolů (např. závorek) s cílem vytvořit fungující posloupnost, tedy kompletní program. Syntaxe jazyka C se může zdát komplikovaná, ale s trochou cvičení se stane přirozenou.

Násleující program vypíše v terminálovém okně text Hello PRPA!. Program využívá k výstupu funkci printf, jejíž deklaraci najde v hlavičkovém souboru stdio.h.

// example program in C
#include <stdio.h>
 
int main()
{
  printf("Hello PRPA!\n");
  return 0;
}

Překlad programu

Překlad na spustitelný soubor z příkazové řádky lze provést příkazem

gcc -Wall -pedantic -std=c99 main.c -o main
pokud máte nainstalován překladač gcc a správně nastavené cesty. Pokud máte nainstalovaný překladač clang, přikaz bude vypadat podobně
clang -Wall -pedantic -std=c99 main.c -o main

Spuštění programu

Program spouštíme z příkazové řádky v případě OS Linux příkazem

./main

V OS Windows má spustitelný soubor automaticky příponu .exe, spuštění vypadá obdobně

main.exe

Úkoly

 • do souboru main.c napište zdrojový kód programu, který vypíše na standardní výstup “Hello PRPA!”
 • program zkompilujte a spusťte

Úkoly na doma

Jelikož předmět vyžaduje domácí přípravu a vypracování domácích úkolů, je třeba si na vlastním PC zprovoznit kompilátor. Z následujícího rozcestníku si vyberte, jestli jako hostující OS používáte Windows 10/11 nebo Linux (zde návod pouze pro Ubuntu). Návod pro MacOS bohužel nemáme, ale můžete vycházet z instalace pro Linux.

Až budete mít vše nainstalováno, vyzkoušejte si napsání jednoduchého programu z cvičení, který vypíše Hello PRPA a tím si ověříte, že máte vše funkční.

Windows 10/11

Linux (Ubuntu)

courses/b0b99prpa/labs/lab01.txt · Last modified: 2023/09/18 15:18 by nentvond