Warning
This page is located in archive.

3 - Větvení, funkce

1. Zaokrouhlení reálného čísla

#include <stdio.h>
#include <math.h>
 
float zaokrouhleni (float c, int n)
{
  float x = pow(10, n);
  float p = 0.5;
 
  if (c < 0) p = -0.5;
 
  return ((int)(c*x + p))/x;
}
 
int main()
{
  float cislo;
  int pocet;
 
  scanf("%f%i", &cislo, &pocet);
 
  printf("%.*f", pocet, zaokrouhleni(cislo, pocet));
 
  return 0;
}

2. Výpočet obsahu (plochy) obecného trojúhelníku

#include <stdio.h>
#include <math.h>
 
float heron (int a, int b, int c)
{
  float s, S;
  s = (a + b + b)/2.0;
  S = sqrt(s*(s-a)*(s-b)*(s-c));
  return S;
}
 
int main()
{
  unsigned int a, b, c;
 
  if (scanf("%i%i%i", &a, &b, &c) != 3)
  {
    return 101;
  }
 
  if ((a+b) < c || (b+c) < a || (a+c) < b || a < 1 || b < 1 || c < 1)
  {
    return 102;
  }
 
  printf("S = %0.2f\n", heron(a, b, c));
 
  return 0;
}

courses/b0b99prpa/solutions/lab03.txt · Last modified: 2021/10/19 10:31 by viteks