Warning
This page is located in archive.

Instalace potřebných balíčků

Po instalci OS Ubuntu již stačí nainstalovat nástroje pro práci. To je v prostředí Ubuntu přímočaré použitím příkazu apt. Pro instalaci je však potřeba spustit instalační program apt s právy adminstrátora (v unix světě označovaný jako root), což lze snadno prostřednictví příkazu sudo. sudo vyžaduje ověření vaší indentity, proto bude třeba zadání vašeho hesla pro pokračování. Po nalezení požadovaného balíčku se vás zeptá jestli chcete pokračovat a vyzve k zadání [y/n].

Základní sada vývojových nástrojů používaných na PRPA se skládá z kompilátoru gcc a clang, nástroje pro řízení překladu make a pomocné utility pro zobrazení adresářové struktury tree. Instalaci těchto nástroju provedeme přímočaře prostředníctvím příkazu

sudo apt install gcc clang make tree zip unzip

Tj. jako administrátor (sudo) spustíme program apt po kterém chceme nainstalovat (install) balíčky gcc, clang, make a tree. Vše ostatní je identické pro všechny počítače, a proto již není nutné naše další interakce s počítačem.

Pokud nelze po čisté instalaci Ubuntu nainstalovat žádný balíček, je třeba pomocí příkazu sudo apt update aktualizovat balíčky

Volitelně můžete přidávat další užitečné balíčky, například:

sudo apt install tree cppcheck git 

Instalace programu Valgrind

Na cvičeních i v odevzdávacím systému budeme používat program Valgrind pro kontrolu práce s pamětí (odhaluje špatnou alokaci a skok na základě neicializované proměnné). Instalace probíhá stejně jako u ostatních balíčků.

sudo apt install valgrind

Úspěšnou instalaci balíčku lze ověřit pomocí --version (např. valgrind --version). Všechny příkazy lze zobrazit pomocí valgrind --help

Příklad práce s valgrind memcheck:

courses/b0b99prpa/tutorials/ubuntu_packages.txt · Last modified: 2023/09/19 12:22 by nentvond