Warning
This page is located in archive.

Task 1 - Fingerprint recognition / Rozpoznávání otisku prstu

Note.: Put both the toolbox and the data to the a single main directory so that the final structure is preprocessing, comparison and data. Pozn.: Obě části toolboxu i data dejte do jednoho hlavniho adresáře, aby výsledná struktura byla předzpracovani, porovnaní a data.

Fingerprint database for the final task / Databáze otisků pro finální úkol:

Assigned fingerprints / Přiřazení otisků

According to your number in the course list of students Student list / Podle vašeho čísla v rámci seznamu k cvičení předmětu. Seznam studentů

Relevant lectures / Související přednášky:

  • Fingerprint, history, registration, preprocessing / Otisky prstů, historie, registrace, předzpracování (Daniel Novák), Přednáška 5,
  • Fingerprint analysis and assignment / Analýza otisku prstů a jejich přiřazení (Daniel Novák), |Přednáška 6,
courses/a6m33bio/ulohy/uloha_2_otisk_prstu.txt · Last modified: 2023/09/25 11:04 by bakstedu