Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Výuka prezenčně + covid info

Dle informací, platných k datu začátku semestru, bude probíhat výuka kontaktní formou v místnostech FEL dle rozvrhu. Co se týče covid-19, prosíme o dodržování platných doporučení, aktualizováno na: https://fel.cvut.cz/cz/covid/

V případě potřeby bude aktualizováno.

Výuka

Zápočtový test

První termín bude ve čtvrtek 6.1.2020 od 16:15-17.45h.

Ústní zkouška bude trvat 15-20 minut, bude se skládat ze 3 otázek, jedna otázka cca na 5 minut, celkem 40 bodů (1. otázka:13 bodů,v2. otázka:13 bodů, 3. otázka:14 bodů).

Příklad otázek : Gaboruv filtr a jeho aplikace ,Popište princip a hlavní vlastnosti rozbalení („unwrapping“) obrazu duhovky. Jak se ve výsledném obraze projeví změna velikosti obrazu, zornicový efekt a jak natočení, Jaké jsou základní stavební bloky typického systému pro rozpoznávání tváří, Popošte nákladní architekturu systému pro rozpoznání řeči, různé metody porovnávání, jak funguje skórování otisku prstů na základě korelace?,Definice ROC křivky, jak by jste spočítali ROC křivku pro danou technologii detekce?,Nakreslete alespoň jedno omezení, které klademe na warpovací funkci u DTW

Kontakty

Přednášky

 1. (23.9) Biometrie-úvod, ekonomické hledisko, základní biometrické ukazatele,(Eduard Bakštein), Přednáška 1 video 2020 z přednášky
 2. (30.9) Otisky prstů, historie, registrace, předzpracování (Daniel Novák), Přednáška 2 video 2020 z přednášky
 3. (7.10) Analýza otisku prstů a jejich přiřazení (Daniel Novák), Přednáška 3 video 2020 z přednášky
 4. (14.10) Klasifikace a indexování v biometrických systémech (Daniel Novák), Přednáška 4, video 2020 z přednášky 1, video 2020 z přednášky 2
 5. (21.10) Podpis v biometrii - metoda dynamického podpisu (Jakub Schneider), Přednáška 5 , video 2020 z přednášky
 6. (28.10) svátek
 7. (4.11) Rozpoznávání tváří - extrakce příznaků (Vojtěch Franc), Přednáška 6, video 2020 z přednášky
 8. (11.11) Rozpoznávání tváří - klasifikace (Vojtěch Franc), Přednáška 7, video1, video2, video3, video4,video5, video 2020 z přednášky
 9. (18.11) Rozpoznávání duhovky: základní vlastnosti (Eduard Bakštein), Přednáška 8, video 2020 z přednášky
 10. (25.11) Rozpoznávání duhovky: segmentace (Eduard Bakštein), Přednáška 9, popis Houghovy transformace pro kruh, video 2020 z přednášky
 11. (2.12) Biometrické systémy založené na zpracování řeči - řečové příznaky pro rozpoznávání (Petr Pollák), Přednáška 10, video 2020 z přednášky
 12. (9.12) Biometrické systémy založené na zpracování řeči - rozpoznávání a verifikace řečníka (Petr Pollák), Přednáška 11, video 2020 z přednášky
 13. (16.12) Prediction of non-linguistic speaker attributes from voice (Jan Macek, Josef Vopicka, MAMA AI), Přednáška 12 video z přednášky
 14. (6.1) Závěrečný test, udělení klasifikovaného zápočtu (Daniel Novák)

Cvičení

Cvičení probíhají dle rozvrhu - blok rozpoznávání duhovky od 2.12. online na tomto odkazu: https://meet.google.com/jma-ppyc-vyv

Co je a není plagiát?

konta na serveru KSTUDENT

 1. (23.9.) statistika v biometrii, dynamika úhozů (E. Bakštein)
 2. (30.9.) rozpoznávání otisku prstu (J. Schneider)
 3. (7.10.) rozpoznávání otisku prstu - vlastní otisky
 4. (14.10.) rozpoznávání otisku prstu - časné odevzdání/falzifikace otisků
 5. (21.10.) rozpoznávání otisku prstu - odevzdání úlohy
 6. (4.11.) rozpoznávání podpisu (J. Schneider)
 7. (11.11.) rozpoznávání podpisu - vlastní podpisy
 8. (18.11.) rozpoznávání podpisu
 9. (25.11.) rozpoznávání podpisu - odevzdání úlohy
 10. (2.12.) rozpoznávání duhovky (E. Bakštein)
 11. (9.12.) rozpoznávání duhovky
 12. (16.12.) rozpoznávání duhovky
 13. (6.1.) rozpoznávání duhovky - odevzdání úlohy

Náplň cvičení je samostatné řešení tří následujících úloh:

Studenti si mohou v případě zájmu zaregistrovat svůj vlastní otisk prstu či podpis. Zpracování úloh je realizováno v Matlabu, pro jednotlivé úlohy jsou k dispozici předpřipravené skripty.

Každá úloha bude pro probíhat v jednom bloku, který bude trvat 4. týdny.

Literatura

 1. Maltoni, D.: Handbook of fingerprint recognition, Springer, 2005.
 2. Kung, S.: Biometric Authentication-A machine Learning Approach, Prentice Hall, 2005.
 3. Bhanu, B.: Computational Algorithm for Fingerprint Recognition, Kluwer Academic Publishers, 2004.
courses/a6m33bio/start.txt · Last modified: 2021/12/21 15:23 by xnovakd1