Warning
This page is located in archive.

A6M33BIO - Biometrics

Credit test / Zápočtový test

První termín bude ve čtvrtek 11.1.2023 od 14:30-16.00h. Další termín je naplánován na 18.1 v 9.00, místnost G202, Karlovo náměstí.

Test je koncipován jako krátká ústní zkouška, bude trvat 15-20 minut, bude se skládat ze 3 otázek, jedna otázka cca na 5 minut, celkem 40 bodů (1. otázka:13 bodů,v2. otázka:13 bodů, 3. otázka:14 bodů).

Příklad otázek : Gaboruv filtr a jeho aplikace ,Popište princip a hlavní vlastnosti rozbalení („unwrapping“) obrazu duhovky. Jak se ve výsledném obraze projeví změna velikosti obrazu, zornicový efekt a jak natočení, Jaké jsou základní stavební bloky typického systému pro rozpoznávání tváří, Popošte nákladní architekturu systému pro rozpoznání řeči, různé metody porovnávání, jak funguje skórování otisku prstů na základě korelace?,Definice ROC křivky, jak by jste spočítali ROC křivku pro danou technologii detekce?,Nakreslete alespoň jedno omezení, které klademe na warpovací funkci u DTW

Contacts / Kontakty

Lecturers / Přednášející: Daniel Novák, Eduard Bakštein,, Vojtěch Franc, Petr Pollak

Labs TAs/ Cvičící: Eduard Bakštein, Igor Varga, Cheng Kang

Přednášky

Lectures are held in Czech, unless agreed otherwise / Přednášky jsou v Českém jazyce, pokud není dohodnuto jinak

 1. (28.9.) Public holiday / Státni svátek
 2. (5.10.) Introduction, economics, statistics / Biometrie-úvod, ekonomické hledisko, základní biometrické ukazatele,(Daniel Novak), Přednáška 1 video 2020 z přednášky
 3. (12.10.) Fingerprint 1 / Otisky prstů, historie, registrace, předzpracování (Daniel Novák), Přednáška 2 video 2020 z přednášky
 4. (19.10.) Fingerprint 2 / Analýza otisku prstů a jejich přiřazení (Daniel Novák), Přednáška 3 video 2020 z přednášky
 5. (26.10.) Classification and indexing in biometry / Klasifikace a indexování v biometrických systémech (Daniel Novák), Přednáška 4, video 2020 z přednášky 1, video 2020 z přednášky 2
 6. (2.11.) Dynamic signature / Podpis v biometrii - metoda dynamického podpisu (Daniel Novák), Přednáška 5 , video 2020 z přednášky
 7. (9.11.) Face recognition 1 / Rozpoznávání tváří - extrakce příznaků (Vojtěch Franc), Přednáška 6, video 2020 z přednášky
 8. (16.11.) Face recognition 2 / Rozpoznávání tváří - klasifikace (Vojtěch Franc), Přednáška 7 , video1, video2, video3, video4,video5, video 2020 z přednášky
 9. (23.11.) Iris recognition 1 / Rozpoznávání duhovky: základní vlastnosti (Eduard Bakštein), Přednáška 8, video 2020 z přednášky
 10. (30.11.) Iris recognition 2 / Rozpoznávání duhovky: segmentace (Eduard Bakštein), Přednáška 9, popis Houghovy transformace pro kruh, video 2020 z přednášky
 11. (7.12.) Speech recognition 1/ Biometrické systémy založené na zpracování řeči - řečové příznaky pro rozpoznávání (Petr Pollák), Přednáška 10,2022{{ :courses:a6m33bio:a6m33bio_spkverif_handout.pdf |}}, video 2020 z přednášky
 12. (14.12.) Speech recognition 2 / Biometrické systémy založené na zpracování řeči - rozpoznávání a verifikace řečníka (Petr Pollák), Přednáška 11, 2022,Přednáška 2023 video 2020 z přednášky
 13. (21.12.) Ethical considerations (Daniel Novak), Přednáška 12
 14. (28.12.) Holiday / Vánoční prázdniny
 15. (4.1.) Holiday / Vánoční prázdniny
 16. (11.1.) Credit test / Závěrečný test, udělení klasifikovaného zápočtu (Daniel Novák)

Labs / Cvičení

Co je a není plagiát?

konta na serveru KSTUDENT

 1. (28.9.) Public holiday / státní svátek
 2. (5.10.) Exercise 0: stats in Biometrics, keystroke dynamics / statistika v biometrii, dynamika úhozů (E. Bakštein)
 3. (12.10.) Exercise 1 - Fingerprint recognition / rozpoznávání otisku prstu (I. Varga)
 4. (19.10.) Fingerprint, consultation (online) / rozpoznávání otisku prstu - vlastní otisky (online)
 5. (26.10.) Fingerprint, consultation (online) / rozpoznávání otisku prstu - vlastní otisky (online)
 6. (2.11.) Fingerprint recognition - hand-in / rozpoznávání otisku prstu - odevzdání úlohy
  • Deadline for hand-in to the BRUTE system is 1.11.2023 23:59
 7. (9.11.) Exercise 2 - Dynamic signature / rozpoznávání podpisu (C. Kang)
 8. (16.11.) Dynamic signature - own signatures / rozpoznávání podpisu - vlastní podpisy
 9. (23.11.) Dynamic signature / rozpoznávání podpisu
 10. (30.11.) Dynamic signature hand-in / rozpoznávání podpisu - odevzdání úlohy
  • Deadline for hand-in to the BRUTE system is 29.11.2023 23:59
 11. (7.12.) Exercise 3 - Iris recognition / Rozpoznávání duhovky (E. Bakštein)
 12. (14.12.) Iris recognition / rozpoznávání duhovky
 13. (21.12.) Iris recognition / rozpoznávání duhovky
 1. (28.12.) Holiday / Vánoční prázdniny
 2. (4.1.) Holiday / Vánoční prázdniny
 3. (11.1.) Iris recognition - hand-in + credit / rozpoznávání duhovky - odevzdání úlohy, zápočet
  • Deadline for hand-in to the BRUTE system is 10.1.2023 23:59

The labs consist of three main blocks, each 3-4 weeks + one introductory lab/ Náplň cvičení je samostatné řešení tří následujících bloků, zabírajících každý 3-4 týdny + jedné úvodní hodiny:

[CZ] Osobní účast je vyžadována na cvičeních se zadáním či odevzdáváním úloh (tučně). Studenti si mohou v případě zájmu zaregistrovat svůj vlastní otisk prstu či podpis. Zpracování úloh je realizováno v Matlabu, pro jednotlivé úlohy jsou k dispozici předpřipravené skripty.

[EN] Attendance is required on all labs with assignment or hand-in (marked in bold). Students can register their own fingerprint or signature if they wish. The processing of the tasks is realized in Matlab, pre-made scripts are available for each task.

Literatura

 1. Maltoni, D.: Handbook of fingerprint recognition, Springer, 2005.
 2. Kung, S.: Biometric Authentication-A machine Learning Approach, Prentice Hall, 2005.
 3. Bhanu, B.: Computational Algorithm for Fingerprint Recognition, Kluwer Academic Publishers, 2004.
courses/a6m33bio/start.txt · Last modified: 2024/01/18 08:01 by xnovakd1