Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2022/2023.

Jsou dostupné i podklady pro akademický rok 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich účelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Kromě doporučených knih (viz 1. přednáška) doporučujeme on-line knihy:

Jednoduché přiklady včetně řešení:

V přednáškách uvedené zdrojové kódy jsou přiloženy v příslušném .zip archivu. Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

01. Informace o předmětu, úvod do programování

Témata: Instalace a správa prostředí. Python v interaktivním režimu.

02. Řídicí struktury

Témata: Proměnné a základní datové struktury. Větvení a cykly. Funkce.

03. Příklady a jednoduché algoritmy

Témata: Iterativní algoritmy a algoritmy pracující s náhodnými čísly

04. Složené datové typy

Témata: Seznam, pole, textové řetězce. Hodnoty a reference. Globální a lokální proměnné.

05. Řazení a třídění, složitost

Témata: Binární vyhledávání, bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, časová složitost

06. Složitější algoritmy, rekurze

Témata: Umocňování, součet pole, řetězec pozpátku, detekce palindromu, permutace, hanojské věže

07. Objekty

Témata: Třídy a objekty, přístup k atributům objektu, základní techniky OOP

08. Abstraktní datový typ, zásobník, fronta

Témata: Abstraktní datový typ. Zásobník, fronta, implementace pomocí pole a spojového seznamu

09. Stromové struktury, rozptylovací tabulka

Témata: Binární vyhledávací strom, množiny, mapy

10. Konečný automat, regulární výrazy

Témata: Transformace textu, lexikální analýza

11. Aplikace I.

Témata: Numerické výpočty, vizualizace dat.

12. Aplikace II.

Témata: Vizualizace dat, zpracování signálu, Fourierova transformace.

13. Aplikace III.

Témata: Zpracování časových řad, machine learning (skikit).

14. Předtermín

Informace o zkoušce zde.

courses/bab37zpr/lectures/start.txt · Last modified: 2022/12/12 10:34 by viteks