Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2022/2023.

Jsou dostupné i podklady pro akademický rok 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022.

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich účelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Kromě doporučených knih (viz 1. přednáška) doporučujeme on-line knihy:

Jednoduché přiklady včetně řešení:

V přednáškách uvedené zdrojové kódy jsou přiloženy v příslušném .zip archivu. Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

01. Informace o předmětu, úvod do programování

Témata: Instalace a správa prostředí. Python v interaktivním režimu.

02. Řídicí struktury

Témata: Proměnné a základní datové struktury. Větvení a cykly. Funkce.

03. Příklady a jednoduché algoritmy

Témata: Iterativní algoritmy a algoritmy pracující s náhodnými čísly

04. Složené datové typy

Témata: Seznam, pole, textové řetězce. Hodnoty a reference. Globální a lokální proměnné.

05. Řazení a třídění, složitost

Témata: Binární vyhledávání, bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, časová složitost

06. Složitější algoritmy, rekurze

Témata: Umocňování, součet pole, řetězec pozpátku, detekce palindromu, permutace, hanojské věže

07. Objekty

Témata: Třídy a objekty, přístup k atributům objektu, základní techniky OOP

08. Abstraktní datový typ, zásobník, fronta

Témata: Abstraktní datový typ. Zásobník, fronta, implementace pomocí pole a spojového seznamu

09. Stromové struktury, rozptylovací tabulka

Témata: Binární vyhledávací strom, množiny, mapy

10. Konečný automat, regulární výrazy

Témata: Transformace textu, lexikální analýza

11. Aplikace I.

Témata: Numerické výpočty, vizualizace dat.

12. Aplikace II.

Témata: Vizualizace dat, zpracování signálu, Fourierova transformace.

13. Aplikace III.

Témata: Zpracování časových řad, machine learning (skikit).

14. Předtermín

Informace o zkoušce zde.

courses/bab37zpr/lectures/start.txt · Last modified: 2022/12/12 10:34 by viteks