Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW01 - Cykly a funkce

Termín odevzdání 09.10.2022 23:59 CET
Bodový zisk 6b
Kontrola tohoto domácího úkolu proběhne manuálně a studenti obdrží zpětnou vazbu.

Zadání

Cílem domácího úkolu je vytvořit tři různé funkce, které na obrazovku vykreslí geometrický obrazec podle zadání. Jednotlivé funkce budou parametrizovány.

Varianta A - přesýpací hodiny

Cílem úlohy je vykreslit přesýpací hodiny podle vzoru. Funkce pro vykreslení má jeden argument a to šířku. Šířka je liché celé číslo, pro které platí, že je větší nebo rovno 3 a menší než 20. Pokud bude hodnota argumentu mimo povolený interval, návratová hodnota funkce bude 1, jinak je 0.

Příklad volání:

funkce_1(11)

$---------$
 xxxxxxxxx
 xxxxxxx
  xxxxx
  xxx
   x
  xxx
  xxxxx
 xxxxxxx
 xxxxxxxxx
$---------$   

Varianta B - olovnice

Cílem úlohy je vykreslit olovnici podle vzoru. Funkce pro vykreslení má dva argumenty a to šířku a výšku střední části. Šířka je liché celé číslo, pro které platí, že je větší nebo rovno 3 a menší než 20. Pro výšku střední části platí, že je menší než šířka olovnice. Pokud bude hodnota argumentu šířky mimo povolený interval, návratová hodnota funkce bude 1, pokud nebude splněna podmínka pro výšku střední části, návratová hodnota funkce bude 2, jinak je návratová hodnota 0.

Příklad volání:

funkce_2(9, 3)

  o
  @@@
 @@@@@
 @@@@@@@
@@@@@@@@@
@xxxxxxx@
@xxxxxxx@
@xxxxxxx@
@@@@@@@@@
 @@@@@@@
 @@@@@
  @@@
  o

Varianta C - domeček

Cílem úlohy je vykreslit domeček podle vzoru. Funkce pro vykreslení má tři argumenty a to šířku, výšku a znak pro výplň spodní části domečku. Šířka je liché celé číslo, pro které platí, že je větší nebo rovno 3 a menší než 20. Pro výšku střední části platí, že je menší než šířka olovnice. Znak pro výplň spodní části je malý ASCII znak (a-z). Pokud bude hodnota argumentu šířky mimo povolený interval, návratová hodnota funkce bude 1, pokud nebude splněna podmínka pro výšku střední části, návratová hodnota funkce bude 2, pokud bude znak pro výplň spodní části jiný, než malý ASCII znak, návratová hodnota budeb 3, jinak je návratová hodnota 0.

Příklad volání:

funkce_3(9, 3, 'a')

  ^
  ^^^
 ^^^^^
 ^^^^^^^
^^^^^^^^^
|aaaaaaa|
|aaaaaaa|
|aaaaaaa|

Odevzdání

Všechny tři funkce budou v jednom textovém souboru, nazvaném nejlépe hw01.py.

courses/bab37zpr/hw/hw01.txt · Last modified: 2022/09/26 13:01 by viteks