Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Přednášky budou dvojího charakteru. Část přednášek bude sloužit jako úvod do úloh, které budeme řešit na cvičení a část bude přednesena špičkovými odborníky, kteří předestřou zajímavé těžké problémy a jak je lze řešit.

Přednášky jsou v úterý 9:15-10:45, KN:E-107 (Zengrova posluchárna), plán místností

Časový plán přednášek

Odkazy na slidy a další materiály jsou vám k dispozici hned od začátku, mějte ale na paměti, že obsah může být aktualizován. Přednáškové slidy budou v mnoha případech doplněny malováním a psaním na tabuli či praktickými ukázkami. Přednášky MPI-III jsou motivační, ukazují, co je možné dokázat s pokročilou znalostí algoritmů a matematiky. Znalost z nich nebude zkoušena/testována, není součástí hodnocení předmětu.

Ukázky kódů z jednotlivých přednášek budou také na gitlab.fel. Kódy jsou pro vaši studijní potřebu, některé kusy mohou být záměrně chybné - na přednášce se pokusíme vylepšit atp.

datum č.t. S/L náplň přednášející
20.09.2022 1 S Představení předmětu, pravidla hry, intro.pdf. Vězňovo dilema pd.pdf. Úvod do Pythonu python-intro.pdf. / P. Pošík
27.09.2022 2 L Imatrikulace Přednáška není.
04.10.2022 3 S Hráč jako objekt, řízení hry. kamen_nuzky_papir.pdf / zdrojové kódy P. Štibinger
11.10.2022 4 L Python, základní kameny až skály. 03_python_stones.pdf / zdrojové kódy P. Štibinger
18.10.2022 5 S Pojmenované argumenty, slovníky, skládání, dědění 04_python_stones_ii.pdf / zdrojové kódy. Úloha Reversi reversi_intro.pdf P. Štibinger
25.10.2022 6 L Složitější datové typy (množiny). Python comprehensions, Generátory, Logické funkce, … 05_python_stones_iii.pdf. / P. Štibinger
01.11.2022 7 S Piškvorky jako větší projekt, v němž předchozí znalosti spojíme. Procházky herním polem, logické funkce, jak na čitelný kód. Funkce jako parametr funkce. Greedy vs poziční hráč, testování strategií. Zdrojové kódy: repozitář, stav po přednášce. P. Pošík
08.11.2022 8 L Dokončení piškvorek. (Zdrojové kódy: repozitář, stav po přednášce.) Automatické testování softwaru. (Slajdy. Pro tisk.) Moduly pro samostudium/zvídavé. P. Pošík
15.11.2022 9 S Čistý kód. PEP 8. (Slajdy. Pro tisk.) Vývoj řízený testy. (Slajdy. Pro tisk.) P. Pošík
22.11.2022 10 L 9:00-10:30! Přesun výuky do Dejvic, fakulta strojní, místnost T4:D1-366! Intro to Spam filter. (Slajdy.) Refactoring.Zpracování chyb a výjimky pro samostudium a zvídavé. P. Pošík
29.11.2022 11 S Vestavěné nástroje Pythonu a analýza dat. Více o iterátorech a generátorech. P. Pošík
06.12.2022 12 L Motivační přednáška I: Page rank, od náhodné procházky k lineární algebře za miliardy. Metoda power iteration. T. Svoboda
13.12.2022 13 S Motivační přednáška II: Vizuální rozpoznávání reálných objektů v reálném světě J. Matas
10.01.2023 14 S Shrnutí dosažených výsledků Tým RPH

b4b33rph

courses/b4b33rph/prednasky/start.txt · Last modified: 2022/11/15 11:09 by xposik