Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Novinky v Pythonu

… v jeho jednotlivých verzích, relevantní pro RPH. V RPH předepisujeme některou verzi Pythonu jako tu, na níž poběží hodnotící skripty a turnaje. Tato stránka slouží učitelům k rozhodnutí, jakou verzi nasadit, a studentům k rychlé kontrole, jestli náhodou nepoužívají nové rysy Pythonu z nějaké aktuálnější verze než je ta používaná v RPH, kvůli nimž by jejich kódy nemusely fungovat správně.

Následující výčet shrnuje jen nejdůležitější změny, prakticky ignoruje pokročilejší vlastnosti Pythonu a jeho standardních knihoven.

Python 3.10

výtah z What's new in Python 3.10

 • Structural Pattern Matching: řídicí struktura match … case …, podobná strukturám switch … case … např. z jazyka C, ale mocnější.
 • zip() může kontrolovat délku iterables a vyhodit výjimku, když se délka některého liší.

Python 3.9

výtah z What's new in Python 3.9

 • Operátory pro sjednocení dvou slovníků (|) a aktualizaci slovníku jiným slovníkem (|=).
 • Přidány metody removeprefix() a removesuffix() k objektům třídy str.

Python 3.8

výtah z What's new in Python 3.8

 • Výrazy s přiřazením, Walrus operátor :=
 • Výhradně poziční argumenty, které nelze zadat jako keyword argument
 • Přidána funkce math.dist() pro výpočet Euklidovské vzdálenosti mezi body
 • Přidána funkce math.prod() (analogická k sum())
 • V modulu statistics přidány funkce fmean(), geometric_mean(), multimode(), quantiles() a třída NormalDist.

Python 3.7

Výtah z What's new in Python 3.7

 • Data classes
 • Slovníky zachovávají pořadí prvků, v němž byly do slovníku vloženy.

Python 3.6

Výtah z What's new in Python 3.6

 • Tzv. “f-stringy”, formátované řetězcové literály. Alternativa k str.format() a k “%s” % var
 • Podpora pro podtržítka v numerických literálech: oddělovač tisíců, např. 1_000_000.
 • Typové anotace proměnných.

Python 3.5

Výtah z What's new in Python 3.5

 • Nový operátor pro maticové násobení, a @ b.
 • Modul typing - podpora pro nepovinné typování.
courses/b4b33rph/tutorialy/python/novinky.txt · Last modified: 2021/09/23 14:09 by xposik