Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Hodnocení

Termíny odevzdání zjistíte v Upload Systému.

Po shromáždění všech hráčů-agentů budou hráči hrát proti sobě tři turnaje systémem každý z každým. Posléze budou hráči seřazeni podle svých zisků. Vítězí ten hráč, který nashromáždí nejvíce bodů.

Hodnocený výkon min max poznámka
03_pd_hrac
Schopnost hrát hru/turnaj. 2 4 Akceptujeme i nejjednoduššího hráče bez inteligence. Pokud hráč hraje, získá 2 body. Toto je také nutná podmínka pro to, aby se hráč mohl zúčastnit turnajů. Je to v podstatě kontrola funkčnosti. 0-2 body přidělí cvičící ručně na základě úrovně kódu. Hodnotí se čitelnost, srozumitelnost komentářů, elegance, nápaditost. U úplně triviálního hráče není moc co hodnotit, každý nápad navíc oceníme.
04_pd_tur
Hráč s pamětí. 0 7 Hráč umí pracovat s historií her a měnit strategii podle potřeby. Hodnotí se úroveň kódu nahraného pro turnaj. Může se stát, že zajímavý kód prohraje s jednoduššími strategiemi. Ocenění úrovně kódu tedy částečně změkčuje tvrdost strojního hodnocení. 0-2 bodů za analýzu historie, 0-2 bodů za sofistikovanost analýzy Payoff matice, 0-3 za čitelnost a eleganci kódu
Turnaje Body podle umístění v jednotlivých turnajích podle popisu níže. Pokud je Váš hráč schopen hry, i nejjednodušší získá 3 body. Pokud se ale Váš hráš diskvalifikuje vlastní chybou, např. nemožností importu souboru, či nedodržením specifikace, a tedy neodehraje žádný turnaj, získá 0 bodů.
Část každý s každým 2(0) 8 Hrají se tři typy turnajů, viz. níže, systémem každý s každým. Výsledné body (1-4) jsou přenásobeny koeficientem 2/3
Část sám se sebou 1(0) 4 Hrají se stejné tři tipy turnajů, viz. níže, systémem sám se sebou, ale hráč o tom neví. Výsledné body (1-4) jsou přenásobeny koeficientem 1/3
Základní turnaj, kdy je payoff matice známa dopředu. Pořadí rozdělíme na čtvrtiny, kterým udělíme body 1-2-3-4.
Turnaj, kdy se payoff matice předá hráči až těsně před hrou. Programátor už tedy nemá šanci nastavit strategii ručně. Pořadí rozdělíme na čtvrtiny, kterým udělíme body 1-2-3-4.
Turnaj, kdy se payoff matice předá hráči až těsně před hrou. Programátor už tedy nemá šanci nastavit strategii ručně. V tomto případě bude payoff matice hodně zvláštní, hodně odlišná od toho, co bylo v testovací matici. Pořadí rozdělíme na čtvrtiny, kterým udělíme body 1-2-3-4.

Celkem tedy maximálně 23 a minimálně 5 bodů.

courses/b4b33rph/cviceni/veznovo_dilema/hodnoceni.txt · Last modified: 2021/11/01 09:04 by kostkja2