Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Distanční forma výuky

Z důvodu opratření pro zpomalení šíření viru Covid, FEL info.

Technické řešení on-line kontaktu

On-line (v reálném čase) výuka, diskuse bude řešena pomocí BigBlueButton.org. Máme lokální školní instalaci, správa identit je integrována s Brute. Učitelé vás pozvou na setkání, v emailu dostanente odkaz. Pro základní představu doporučujeme shlédnout video. Pokud nebude specifikováno jinak, bude on-line výuka probíhat v obvyklém čase, jak je narozvrhována. On-line místnost se obvykle otevře 15 minut před skutečným začátkem přednášky nebo cvičení.

Odkazy na on-line místností i záznamy jsou v Brute na vaší domovské obrazovce spolu s termíny odevzdání samostatných prací, případně termíny písemek atp.

Pro asynchronní komunikaci prosím používejte obvyklé diskusní fórum, případně email učitelům.

Jako záložní řešení máme připravenu fakultní instanci zoom.us, Google hangouts, případně univerzitní MS Teams.

Přednášky

Budou v obvyklý rozvrhovaný čas. Slidy plus vysvětlení, pro doplnění výkladu budu vkreslovat do slidů. Součástí budou i multiple-choice otázky.

Cvičení, semináře

on-line forma v obvyklých rozvrhovaných časech, bude především diskusí nad nehodnoceným kvízy – zadání dostanete s předstihem. Bude i prostor na konzultace k implementačním úlohám.

Hodnocené kvízy, ktere se odevzdávali na papíře během cvičení, se budou nyní odevzdávat pomocí Google formulářů. Hodnoceny budou standardně do BRUTE.

Programovací úlohy zůstávají v platnosti.

Nedostupnost on-line výuky

Průběžně doplňujeme materiály na domácí stránce předmětu tak, aby bylo možné dostatečně kvalitní (samo)studium pro případ, že nemáte dostatečně kvalitní připojení pro on-line kontakt, nebo vám tato forma z nějakého důvodu nevyhovuje. Máme trochu štěstí i v tom, že témata která diskutujeme jsou zpracována různorodou formou a dostupná volně na internetu, včetně různých on-line demonstrací.

courses/b4b33rph/distancni_vyuka.txt · Last modified: 2021/09/07 18:13 by xposik