Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Links

Online

[AL] Antti Laaksonen: Competitive Programmer’s Handbook Link
Praktická, přehledná publikace s výklady pomocí příkladů, méně teorie, kompaktní, obsažná.

[MV] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Nejobsažnější a nejpropracovanější česká kniha v oboru, obsahuje algoritmy základní i pokročilé, přehledný výklad, autoři léta učí algoritmy na MFF UK a FIT ČVUT.

[ALG] Dasgupta, Papadimitriou, Vazirani: Algorithms (Amazon: recenze čtenářů)
Velmi solidní text pro úvod do praktické informatiky. Příklady, ukázky, pseudokódy, rozbory.

[ZGA] Jakub Černý: Základní grafové algoritmy, KAM MFF, 2010, online publikace.
Kniha obsahuje také základní poučení o algoritmech vůbec, složitost, rozděl/panuj, atd. Představuje výborný úvod do problematiky v češtině, nejspíše nemá konkurenci mezi českými zdroji v přítažlivosti a názornosti výkladu. Obsahuje množství zajímavých a důležitých příkladů.

[PK] Programátorské kuchařky z MFF UK kuchařky.

[PC] Steven S. Skiena, Miguel A. Revilla: http://acm.cs.buap.mx/downloads/Programming_Challenges.pdf
Klasický úvod a komentář ke cca 100 vybraným úlohám z UVA Online Judge, i s nezbytnými teoretickými souvislostmi.

National Institute of Standards and Technology (NIST): Dictionary of Algorithms and Data Structures

Tištěné zdroje

[MV-PDF] Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC, 2017, link.
Kompletní elektronická verze [MV] http://pruvodce.ucw.cz/

[CLRS] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein: Introduction to Algorithms, 3rd ed., MIT Press, 2009, link
Jedna ze standardních světových učebnic oboru, obsažná (1200+ stran) a důkladná. Zajemci o vědeckotechnické programování poslouží zároveň jako výborná referenční příručka.

[AC] Robert Sedgewick: Algoritmy v C, části 1-4, SoftPress, Praha, 2003 link
Překlad světoznámé učebnice obsahuje detailní poučení o řazení a vyhledávání, vhodná pro úvod do hlubšího pohledu na problematiku, 688 stran, původní cena cca 700 Kč, nyní rozebrána, knihovna FEL má asi 10 výtisku, jiné knihovny méně, ale mají. V originálu existuje ve variantě pro C++ a Javu.

[ACG] Robert Sedgewick: Algorithms in C Part 5: Graph Algorithms (3rd Edition), Addison-Wesley Professional, 2002 link
Pokračování [AC](viz výše). Český překlad bohužel dosud neexistuje. Grafove reprezentace, prohledavani grafu, nejkratší cesty, minimální kostry, toky v síti, orientované grafy. Teoretické části lze nalézt přístupně zpracované i jinde (např. [GJA]), tato kniha však, stejně jako [AC], akcentuje také důležité implementační otázky. 528 stran.
V originálu existují obě knihy prof. Sedgewicka ve variantě pro C++ a Javu.

[APT] Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995, 2. vydání 2007, link
Oblíbená učebnice programování, představuje nejdůležitější datové struktury a jejich použití, základní algoritmy řazení, vyhledávání a manipulace s grafy. Patrně nejlepší česká publikace v tomto oboru, kompaktní, cenově dostupná, pokud je vyprodána, bývá k dispozici v knihovnách.

[GJA] J. Demel: Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia 2002
Přístupně a bez nadměrné abstrakce podává základní grafové postupy, praktická, názorné příklady, cvičení.

Kódy na ukázku

Zdroje úloh

  • Archiv úloh z regionálních i světových kol soutěží ACM Programming Contest ACM-ICPC Live Archive
  • Codechef obsahuje k nahlédnutí zdrojové kódy úspěšných řešitelů.
  • Codeforces kromě úloh i soutěže naostro každý týden.
  • Project Euler Proslulý zdroj matematičtěji zaměřených úloh, přinejmenším první stovku z nich lze doporučit každému zájemci o efektivní programováni.

Dynamické programování

Hry

Animace algoritmů

Středoškolští

courses/a4b36acm1/links.txt · Last modified: 2020/04/08 09:37 by berezovs