Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seminář 8 (8.11.) Orientované a acyklické grafy, minisoutěž

Do soutěže a klasifikace se počítá každá vyřešená úloha ze všech uvedených níže. Prohlédněte si zběžně všechny a snažte se určit si pro sebe jejich vhodné pořadí od nejjednodušších až po nejnáročnější, i to je důležitou součástí soutěžní strategie.


Soutěžní úlohy
81. 10051 - Tower of Cubes (záložní odkaz)

82. 10029 - Edit Step Ladders (záložní odkaz)

83. 10000 - Longest Paths (záložní odkaz)

84. 10926 - How Many Dependencies? (záložní odkaz)

85. 11686 - Pick up sticks (záložní odkaz)

86. 11655 - Waterland (záložní odkaz)


Něco navíc
Tentokrát lze jako bonusouvou využít libovolnou úlohu, z předchozího semináře 7, kterou jste ještě neřešili.

courses/a4b36acm1/2012_zs/seminar_8_811.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)