Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Input_codes

Demonstrace jednoduchého načítání

Uvádíme možné způsoby načítání dat v Cpp a v Javě. Demonstrujeme na úlohách z UVA odkazovaných níže. Uvádíme pouze načítání bez výpočtu řešení úlohy.

V Cpp vystačíme s příkazy cin » myVariable » …, občas se hodí k identifikaci konce vstupu funkce std::cin.eof().

V Javě vystačíme s BufferedReader-em a StringTokenizer-em.

Načítání v Pythonu lze strukturovat podle Javy, StringTokenizer zaměnit za metodu split(), příkaz input() v Pythonu odpovídá přečtení řádku v Javě pomocí myReliableReader.readLine().

Veškeré tyto metody jsou dostatečně rychlé pro řešení naprosté většiny úloh na serverech (skoro možná všech).

Cpp

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
 
using namespace std;
 
-------------------------------------------------------------------------
 
void dummyLoad_UVA336(){
 
 // input values are randomly scatterd over the input lines
 // (but in correct order, of course).
 int NC, n1, n2, q1, q2;
 
 while( true ){
  cin >> NC;
  if( NC == 0 ) break;
  // edges
  for( int i = 0; i < NC; i++ ){
   cin >> n1 >> n2;
   // --> process edge here <--
  }
  // queries
  while( true ) {
   cin >> q1 >> q2;
   if( q1 == 0 && q2 == 0 ) break;
   // --> process query and print
   cout << "Hello!" << endl;
  }
 } // while cases exist
}
 
-------------------------------------------------------------------------
 
void dummyLoad_UVA439(){
 string pos1, pos2;
 
 while( true ){
  cin >> pos1 >> pos2;
  // --> process query and print
  cout << "Hello!" << endl;
  if( std::cin.eof() ) break;
 }
}
 
-------------------------------------------------------------------------
 
void dummyLoad_UVA459(){
 int N;
 string maxLabel, edge;
 string line;
 
 // use getline consistently in the whole input:
 std::getline(std::cin, line);
 N = std::stoi( line );
 
 for( int i = 0; i < N; i++ ){
  std::getline(std::cin, maxLabel);
  while( true ){
   if( std::cin.eof() ) break;
   std::getline(std::cin, edge);
   if( edge.empty() ) break;
   // --> register edge;
  }
  // --> process graph and print
   cout << "Hello!" << endl;
  } // for all cases
}
 
-------------------------------------------------------------------------
 
void dummyLoad_UVA567(){
 int NQ, listLen, neigh, q1, q2;
 
 while( true ) {
  // graph
  for( int i = 0; i < 19; i++ ){
   cin >> listLen;
   for( int j = 0; j < listLen; j++ ){
    cin >> neigh;
    // --> register neighbour
   }
  }
  cin >> NQ; // no of queries
  for( int i = 0; i < NQ; i++ ){
   cin >> q1 >> q2;
   // --> process query and print
   cout << "Hello!" << endl;
  }
  // try to find next case:
  if( std::cin.eof() ) break;
 } // while cases exist
}
 
-------------------------------------------------------------------------
 
void dummyLoad_UVA699(){
 
 // input values are randomly scatterd over the input lines
 // (but in correct order, of course).
 // strangely, in this case we HAVE to interpret the input values
 // to be able to detect the end of the input/cases correctly
 
 int key;
 std::vector<int> stack (100000);
 int SP = -1; // Stack Pointer
 
 // get first key
 cin >> key;
 stack[++SP] = 1; // first visit
 
 while( true ){
  if( SP == -1 ){ //start reading new tree or break if at the end of input;
   cin >> key;
   if( key > 0 ) stack[++SP] = 1; // push new root
   else break;
  }
  else{ // reading inside the tree
   cin >> key;
   if( key > 0 ) stack[++SP] = 1;
   else{ // -1 read, move up the tree
    while( SP >= 0 && stack[SP] == 2 ) SP--; // third visit, move up
    if( SP >= 0 ) stack[SP]++; // second visit to a node
    else { // finished tree reading, produce output
     cout << "Hello!" << endl;
    }
   }
  }
 } // while cases exist
}
 
-------------------------------------------------------------------------
 
void dummyLoad_UVA10069(){
 int N;
 string seq1, seq2;
 
 cin >> N;
 
 for( int i = 0; i < N; i++ ){ // cases
  cin >> seq1 >> seq2;
  // --> process sequences
  // output
  cout << "Hello!" << endl;
 }
}
 
-------------------------------------------------------------------------
 
void dummyLoad_UVA10849(){
 int N, tests, boardSize, q1, q2, q3, q4;
 
 cin >> N;
 // "cin >> ..." skips empty line automatically
 
 for( int i = 0; i < N; i++ ){ // cases
  cin >> tests >> boardSize;
  for( int j = 0; j < N; j++ ){ // read queries
   cin >> q1 >> q2 >> q3 >> q4;
   // --> process query and output
   cout << "Hello!" << endl;
  }
 }
}
 
-------------------------------------------------------------------------
 
void dummyLoad_UVA11195(){
 int N;
 string line;
 while( true ){
  cin >> N;
  if( N == 0 ) break;
  for( int i = 0; i < N; i++ ){ // read edges
   cin >> line;
   // --> register row
  }
  // process case and output:
  cout << "Hello!" << endl;
 }
}
 
-------------------------------------------------------------------------
 
void dummyLoad_UVA11396(){
 int N, a, b;
 while( true ){
  cin >> N;
  if( N == 0 ) break;
  while( true ){ // read edges
   cin >> a >> b;
   if( a == 0 && b == 0 ) break;
   // --> register edge
  }
  // process case and output:
  cout << "Hello!" << endl;
 }
}
 
-------------------------------------------------------------------------
 
void dummyLoad_UVA11504(){
 int cases, m, n, a, b;
 cin >> cases;
 for( int i = 0; i < cases; i++ ){
  cin >> n >> m;
  for( int j = 0; j < m; j++ ){ // read edges
   cin >> a >> b;
   // --> register edge
  }
  // process case and output:
  cout << "Hello!" << endl;
 }
}
 
-------------------------------------------------------------------------
 
int main() {
 dummyLoad_UVA336();
 return 0;
}

Java

import java.io.*;
import java.util.*;
 
 
public class UVA336 {
 
public static void main(String[] args) throws IOException {
 dummyLoad();
}
 
// input values are randomly scatterd over the input lines
// (but in correct order, of course).
 
// before accesing any value in the input 
// check that your buffer (String Tokenizer in this case)
// contains something to be read and processed. 
static void dummyLoad() throws IOException {
 int NC, n1, n2, q1, q2;
 
	BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );
 
 while( true ) {
  StringTokenizer st = new StringTokenizer( br.readLine() );  
  while( !st.hasMoreTokens() ) st = new StringTokenizer( br.readLine() );  
  NC = Integer.valueOf( st.nextToken() ); 
  if ( NC == 0 ) break; 
   // edges
  for( int i = 0; i < NC; i++ ){
   while( !st.hasMoreTokens() ) st = new StringTokenizer( br.readLine() );  
   n1 = Integer.valueOf( st.nextToken() );
   while( !st.hasMoreTokens() ) st = new StringTokenizer( br.readLine() );  
   n2 = Integer.valueOf( st.nextToken() );
   // --> process edge here <-- 
  }
  // queries
  while( true ) {
   while( !st.hasMoreTokens() ) st = new StringTokenizer( br.readLine() );  
   q1 = Integer.valueOf( st.nextToken() );
   while( !st.hasMoreTokens() ) st = new StringTokenizer( br.readLine() );  
   q2 = Integer.valueOf( st.nextToken() );
   if( q1 == 0 && q2 == 0 ) break;
 
   // --> process query here <-- 
   System.out.printf( "Hello!\n" );
   } 
  } // while cases exist 
 
} // dummyLoad 
 
}
 
 
 
 
public class UVA439 {
 
public static void main(String[] args) throws IOException {
 dummyLoad();
}
 
static void dummyLoad() throws IOException {
 int N;
 String line;
	BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );
 
 while( true ) {
  // stop when no more input
  if( (line = br.readLine()) == null ) break;
 
  // process line of input
  StringTokenizer st = new StringTokenizer( line );  
  System.out.printf( "Hello!\n" );
 
  } // while cases exist 
 } // dummyLoad 
}
 
 
 
 
public class UVA459 {
 
public static void main(String[] args) throws IOException {
 dummyLoad();
}
 
static void dummyLoad() throws IOException {
 int N;
 String line;
 BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );
 StringTokenizer st = new StringTokenizer( br.readLine() ); 
 
 N = Integer.valueOf( st.nextToken() );
 br.readLine(); // skip empty
 
 for( int i = 0; i < N; i++ ) { // read cases 
 
  while( true ) {
   line = br.readLine(); if( line == null ) break; // last line of input?
     // be careful, there is no empty line after the last case
   st = new StringTokenizer( line ); 
   // --> extract info from the line <-- 
  }
  // --> process case here <--
  System.out.printf( "Hello!\n" );
 
 } // for all cases
} // dummyLoad 
 
}
 
 
 
public class UVA567 {
 
public static void main(String[] args) throws IOException {
 dummyLoad();
}
 
static void dummyLoad() throws IOException {
 int NQ;
 String line;
 
	BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );
 StringTokenizer st;
 
 line = br.readLine();
 while( true ) {
 
  // graph
  for( int i = 0; i < 19; i++ ){
   st = new StringTokenizer( line ); 
   if( i < 18) line = br.readLine(); 
   // --> extract info from the tokenizer, edges 
  }
  // no of queries
  st = new StringTokenizer( br.readLine() ); 
  NQ = Integer.valueOf( st.nextToken() );
 
  for( int i = 0; i < NQ; i++ ){
   st = new StringTokenizer( br.readLine() ); 
   // --> extract info from the tokenizer, query 
   // react to the query
   System.out.printf( "Hello!\n" );   
  }
 
  // try to find next case:
  line = br.readLine();
  if( line == null ) break; 
 
  } // while cases exist 
 } // dummyLoad 
}
 
 
 
 
 
public class UVA699 {
 
public static void main(String[] args) throws IOException {
 dummyLoad();
}
 
// input values are randomly scatterd over the input lines
// (but in correct order, of course).
 
// before accesing any value in the input 
// check that your buffer (String Tokenizer in this case)
// contains something to be read and processed. 
 
// strangely, in this case we HAVE to interpret the input values
// to be able to detect the end of the input/cases correctly
 
static void dummyLoad() throws IOException {
 int key;
 int [] stack = new int [100000]; 
 int SP = -1; // Stack Pointer;
 
 String line;
	BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );
 StringTokenizer st;
 
 // get first key
 st = new StringTokenizer( br.readLine() ); 
 while( !st.hasMoreTokens() ) st = new StringTokenizer( br.readLine() ); 
 key = Integer.valueOf( st.nextToken() ); 
 stack[++SP] = 1; // first visit
 
 
 while( true ) {
 
  if (SP == -1) { //start reading new tree or break if at the end of input;
   while( !st.hasMoreTokens() ) st = new StringTokenizer( br.readLine() ); 
   key = Integer.valueOf( st.nextToken() ); 
   if( key > 0 ) stack[++SP] = 1; // push new root
   else break; 
   }
 
  else { // reading inside the tree
   while( !st.hasMoreTokens() ) st = new StringTokenizer( br.readLine() ); 
   key = Integer.valueOf( st.nextToken() ); 
   if( key > 0 ) stack[++SP] = 1;
   else{ // -1 read, move up the tree
    while( SP >= 0 && stack[SP] == 2 ) SP--; // third visit, move up
    if( SP >= 0 ) stack[SP]++; // second visit to a node
    else { // finished tree reading, produce output 
     System.out.printf( "Hello!\n" );     
    }
   } 
  }
 
  } // while cases exist 
 } // dummyLoad 
}
 
 
 
 
 
public class UVA10069 {
 
public static void main(String[] args) throws IOException {
 dummyLoad();
}
 
static void dummyLoad() throws IOException {
 int N;
 
	BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );
 StringTokenizer st1, st2;
 st1 = new StringTokenizer( br.readLine() );
 N = Integer.valueOf( st1.nextToken() );
 
 for( int i = 0; i < N; i++ ){
  // 2 strings:
  st1 = new StringTokenizer( br.readLine() );
  st2 = new StringTokenizer( br.readLine() );
 
  System.out.printf( "Hello!\n" );
 
 } // while cases exist
} // dummyLoad
}
 
 
 
 
 
 
public class UVA10849 {
 
public static void main(String[] args) throws IOException {
 dummyLoad();
}
 
static void dummyLoad() throws IOException {
 int N, tests;
 
	BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );
 StringTokenizer st;
 st = new StringTokenizer( br.readLine() );  
 N = Integer.valueOf( st.nextToken() );
 
 br.readLine(); // skip empty line
 
 for( int i = 0; i < N; i++ ){
  st = new StringTokenizer( br.readLine() ); 
  tests = Integer.valueOf( st.nextToken() );
  st = new StringTokenizer( br.readLine() ); // board size
  for( int j = 0; j < tests; j++ ){
   st = new StringTokenizer( br.readLine() ); // query
   // --> process query
  }
  if( i < N-1 )
   br.readLine(); // skip empty line
 
  // print solution
  System.out.printf( "Hello!\n" );   
 } // while cases exist 
 
} // dummyLoad 
 
}
 
 
 
 
public class UVA11195 {
 
public static void main(String[] args) throws IOException {
 dummyLoad();
}
 
static void dummyLoad() throws IOException {
 int N;
 
	BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );
 StringTokenizer st;
 
 while( true ) {
 
  st = new StringTokenizer( br.readLine() );
  N = Integer.valueOf( st.nextToken() );
  if( N == 0 ) break;
 
  for( int i = 0; i < N; i++ ){
   st = new StringTokenizer( br.readLine() );
   // --> register one row
  }
 
  // process case and output:
  System.out.printf( "Hello!\n" );
 
  } // while cases exist
 } // dummyLoad
}
 
 
 
 
 
public class UVA11396 {
 
public static void main(String[] args) throws IOException {
 dummyLoad();
}
 
static void dummyLoad() throws IOException {
 int N, a, b;
 
	BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );
 StringTokenizer st;
 
 while( true ) {
 
  st = new StringTokenizer( br.readLine() ); 
  N = Integer.valueOf( st.nextToken() );
  if( N == 0 ) break;
 
  while( true ){ // read edges
   st = new StringTokenizer( br.readLine() );
   a = Integer.valueOf( st.nextToken() );
   b = Integer.valueOf( st.nextToken() );
   if( a == 0 && b == 0 ) break;
  }
 
  // process case and output:
  System.out.printf( "Hello!\n" );
 
  } // while cases exist 
 } // dummyLoad 
}
 
 
 
 
 
public class UVA11504 {
 
public static void main(String[] args) throws IOException {
 dummyLoad();
}
 
static void dummyLoad() throws IOException {
 int cases, m, n, a, b;
 
	BufferedReader br = new BufferedReader( new InputStreamReader(System.in) );
 StringTokenizer st = new StringTokenizer( br.readLine() ); ;
 
 cases = Integer.valueOf( st.nextToken() );
 
 for( int i = 0; i < cases; i++ ) { 
  st = new StringTokenizer( br.readLine() ); 
  n = Integer.valueOf( st.nextToken() );
  m = Integer.valueOf( st.nextToken() );
 
  for( int j = 0; j < m; j++ ){ // read edges
   st = new StringTokenizer( br.readLine() );
   a = Integer.valueOf( st.nextToken() );
   b = Integer.valueOf( st.nextToken() );
  }
  // process case and output:
  System.out.printf( "Hello!\n" );
 }
} // dummyLoad 
 
}

courses/a4b36acm1/2018_zs/input_codes.txt · Last modified: 2019/04/10 15:35 by berezovs