Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Seminář 2 (27.9.) minisoutěž

Do soutěže a klasifikace se počítá každá vyřešená úloha z šesti uzvedených níže. Prohlédněte si zběžně všechny a snažte se určit si pro sebe jejich vhodné pořadí od nejjednodušších až po nejnáročnější, i to je důležitou součástí soutěžní strategie.

Soutěžní úlohy

Seminář 2 (27.9.) soutěžička

21. Příspěvky na zemědělství v Německu 10300 - Ecological Premium

22. Piškvorky 3×310363 - Tic Tac Toe

23. Nezapomeňme, jak se sčítá 574 - Sum It Up

24. S bobrem se zakousněte do dřeva 10297 - Beavergnaw

25. Popis práce stačí na výpočet platu 10295 - Hay Points

26. Geometrický postřeh se také hodí 10209 - Is This Integration ?

courses/a4b36acm1/2012_zs/seminar_2_279.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)