Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Cvičení

Účast na cvičení je povinná. Cvičení slouží k praktickému osvojení programovacích dovedností.

Příklady ze cvičení a přednášek jsou průběžně zveřejňovány v repozitáři na fakultním gitlabu.

Použití GITu v učebně 402

Pro správnou funkčnost GITu na počítačích v učebně 402 je třeba stáhnout následující soubor git.sh a umístit jej do domovského adresáře (~/git.sh). Pokud jej umístíte jinam, je třeba ve skriptu upravit cesty. Při každém spuštění PC v učebně je třeba tento skript spustit, aby se nastavila správně práva ke klíčům GITu. Toto nastavení lze automatizovat (při každém spuštění počítače a terminálu se provede) přidáním následujícího příkazu ~/git.sh do souboru .bashrc. K přidání spuštění skriptu ~/git.sh do .bashrc můžete využít následující příkaz, který stačí nakopírovat do terminálu a spustit.

echo "~/git.sh" >> ~/.bashrc

Po vykonání příkazu je třeba pustit novou instanci shellu bash; například otevřením nového terminálu.

courses/b2b99ppc/tutorials/start.txt · Last modified: 2021/02/25 09:02 by viteks