Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

VS Code - instalace Windows

Tento návod byl testovaný na Windows 10, 64-bit

Instalace VS Code

 1. Stáhnout instalační balíček z této stránky
 2. Nainstalovat podle pokynů

Rozšíření pro překlad a laděni v C++

 1. Naistalovat rozšíření C/C++ extension for VS Code
 2. Rozšíření je možné nainstalovat přes ikonu v levé liště Extensions nebo klávesovou zkratka Ctrl+Shift+X)
 3. Pokud nemáte na svém počítači dosud nainstalován překladač, nainstalujte např. MinGW 64
 4. Překladač instalujte do adresáře, který nemá v cestě mezeru. Přidejte cestu k adresáři bin do systémové cesty
 5. Správnost nastavení ověřte např. tak, že v příkazové řádce (Command Shell) spustíte kompilátor

g++ --version
gdb --version

Nastavení překladu

 1. Spustťe VS Code
 2. Nastavte pohled Explorer - horní ikonou v postranní liště nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+E
 3. Klikněte na Open Folder vyberte pracovní složku (např. nový adresář)
 4. Vytvořte nový soubor, např. přes File > New File, sapište do souboru kód, který chcete přeložit a uložte ho v pracovním adresáři
 5. Po výběru menu Terminal > Configure Default Build Task si z nabídky vyberte g++.exe build active file
 6. Pokud je třeba upravte konfigurační JSON soubor a uložte ho
 7. Otevřete soubor, který chcete přelořit a klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+B spusťte překlad
 8. Program lze spustit v Command Shellu, nebo je možné přímo v prosředí VS Code otevřít nový terminál v pracovním adresáři

Přidání rozšíření Platformio IDE do VS Code

Toto rozšíředí doporučujeme přidat až ke konci semestru, až bude třeba pracovat s vývojovými kity Nucleo.

Následující kroky jsou nezbytné pro nastavení VS Code aby se mohly programovat a ladit STM32 procesory

 1. Otevřít okno Extensions
 2. Vyhledat tyto rozšíření Platformio IDE, Cortex-Debug, stm32-for-vscode
 3. Install

V případě potřeby stáhnout ovladač pro vývojový kit Nucleo ze stránky ST microelectronics

Odkazy

courses/b2b99ppc/howtos/vscode_install_windows.txt · Last modified: 2020/04/18 22:19 by viteks