Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 06 - Qt síťová aplikace

Termín odevzdání 23.5.2021 23:59 CEST
Možný bodový zisk až 8b (4+4)
Počet uploadů N/A

Zadání

Cílem úkolu je naprogramovat za pomoci QT frameworku program, která se připojí na webovou službu a zpracuje strukturovanou informaci, kterou služba poskytuje. Přímo se nabízí rozšíření některé z aplikací řešených na přednášce a cvičení: covid a weathermap. Je ale samozřejmě možné vytvořit i zcela vlasní aplikaci.

Vzhledem k nemožnosti automatického testování je výčet vlastnosti aplikace spíše orientační:

 • jednoduché rozšíření funkcionality [4b]
  • dekódodování více hodnot ze zdrojového JSON souboru a jejich vizualizace
  • filtrace dat
 • složitější funkcionalita [4b]
  • spojení s databází
  • vykreslení dat uložených v databázi
  • vlastní grafický prvek (teploměr)

Odevzdání

Do BRUTE (HW06) nahrajte zip, ve kterém bude vhodně strukturovaný projekt:

 • zip je pojmenován stejně jako školní login
 • uvnitř zipu je adresář, pojmenovaný jako školní login
 • spustitelný program (TARGET) se bude jmenovat hw06, bude v umístěn v adresáři debug

Testování bude probíhat na OS Linux. Skript na automatický překlad a spuštění bude vypadat přibližně následovně:

#!/bin/bash

unzip $1
dir=`basename $1 .zip` 
cd dir
qmake
make
debug/hw06

courses/b2b99ppc/hw/hw06.txt · Last modified: 2021/05/09 21:46 by viteks