Warning
This page is located in archive.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2020/2021.

Podklady jsou každoročně aktualizovány, starší podklady jsou k nalezení na těchto stránkách nebo na Moodle:

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Vzorové příklady k přednáškám, cvičením a případně i větší komentované projekty jsou ke stažení ve fakultním gitlabu.

Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

Harmonogram přednášek

01 - Informace o předmětu. Generování cílového kódu

Stanislav Vítek 2021/02/15 21:00

02 - Procesy, signály a výjimky v C

Stanislav Vítek 2021/02/23 09:45

03 - Úvod do programování v C++

Stanislav Vítek 2021/03/02 09:45

04 - Kontejnery, iterátory, algoritmy

Stanislav Vítek 2021/05/13 16:40

05 - Výjimky, reference, lambdy, přetěžování operátorů

Stanislav Vítek 2021/03/16 10:00

06 - Konstruktory a destruktory, RAII

Stanislav Vítek 2021/03/23 09:00

07 - Polymorfismus, dědičnost, vztahy mezi objekty

Stanislav Vítek 2021/03/29 22:30

08 - Šablony funkcí, tříd. Vlákna v C++

Stanislav Vítek 2021/04/05 12:45

09 - Qt 1. - úvod do frameworku, komponenty, stylování

Stanislav Vítek 2021/04/12 13:30

10 - Qt 2. - event driven programování, události, signály

11 - Qt 3. - kreslení

12 - Qt 4. - síťové služby

13 - Qt 5. - databáze, MVC

14 - Qt 6. - Qt Quick

  • přednáška:
  • vzorové příklady:
courses/b2b99ppc/lectures.txt · Last modified: 2021/05/13 16:41 by viteks