Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Přednášky

Podklady přednášek pro aktuální akademický rok 2020/2021.

Podklady jsou každoročně aktualizovány, starší podklady jsou k nalezení na těchto stránkách nebo na Moodle:

Podklady tvoří podpůrný materiál a jejich učelem není nahradit vlastní zápisky z přednášky, které slouží také jako prostředek osvojení si studované problematiky.

Vzorové příklady k přednáškám, cvičením a případně i větší komentované projekty jsou ke stažení ve fakultním gitlabu.

Kromě vyzkoušení programů je též vřele doporučeno si složitější úlohy samostatně naprogramovat a přednáškové příklady využít pro inspiraci.

Harmonogram přednášek

01 - Informace o předmětu. Generování cílového kódu

Stanislav Vítek 2021/02/15 21:00

02 - Procesy, signály a výjimky v C

Stanislav Vítek 2021/02/23 09:45

03 - Úvod do programování v C++

Stanislav Vítek 2021/03/02 09:45

04 - Kontejnery, iterátory, algoritmy

Stanislav Vítek 2021/05/13 16:40

05 - Výjimky, reference, lambdy, přetěžování operátorů

Stanislav Vítek 2021/03/16 10:00

06 - Konstruktory a destruktory, RAII

Stanislav Vítek 2021/03/23 09:00

07 - Polymorfismus, dědičnost, vztahy mezi objekty

Stanislav Vítek 2021/03/29 22:30

08 - Šablony funkcí, tříd. Vlákna v C++

Stanislav Vítek 2021/04/05 12:45

09 - Qt 1. - úvod do frameworku, komponenty, stylování

Stanislav Vítek 2021/04/12 13:30

10 - Qt 2. - event driven programování, události, signály

11 - Qt 3. - kreslení

12 - Qt 4. - síťové služby

13 - Qt 5. - databáze, MVC

14 - Qt 6. - Qt Quick

  • přednáška:
  • vzorové příklady:
courses/b2b99ppc/lectures.txt · Last modified: 2021/05/13 16:41 by viteks