Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

VS Code - Qt projekty

Visual Studio Code nemá přímou podporu pro překlad Qt projektů, je ale natolik flexibilní, že jde vytvořit celkem ucházející workflow.

K tématu lze nalézt i několik blogů:

Další informace, které lze využít:

Nastavení cest k hlavičkovým souborům

Jedna z věcí, která programátora zajímá v editoru, je nápocěda včetně doplňování názvů metod a atributů tříd. Toho lze dosáhnout např. úpravou nastavení C/C++ rozšíření:

 1. Stiskněte Ctrl+Shift+P
 2. V otevřeném okně najděte C/C++: Edit Configuration (JSON)
 3. Měla by se otevřít nová záložka se souborem nazvaným c_cpp_properties.json
 4. V sekci configurations najděte položku includePath
 5. Doplňte cesty k hlavičkovým souborům frameworku Qt podle vaší instalace

Příklad:

"includePath": [
  "${workspaceFolder}/**",
  "C:\\Qt6\\6.0.3\\mingw81_64\\include\\**",
  "C:\\Qt6\\6.0.3\\mingw81_64\\include\\QtCore\\**",
  "C:\\Qt6\\6.0.3\\mingw81_64\\include\\QtWidgets\\**"
 ],

Pokud pracujete v OS Windows, je třeba použít jako oddělovač v cestách dvojité zpětné lomítko. Také si všimněte, že na konci jsou dvě hvězdičky.

Spouštění make z editoru

Kompilace Qt projektů je příliš komplikované na to, aby se dalo vyřešit pouhým spuštěním kopilátoru. Pokud je ale v pracovním adresáři vygenerovaný Makefile, lze toho využít pro konfiguraci nového předpisu v tasks.json.

{
  "label": "Build Qt application",
  "type": "shell",
  "command": "mingw32-make -f ${fileDirname}\\Makefile first",
  "options": {
    "cwd": "${fileDirname}"
  },
  "problemMatcher": [],
  "group": {
    "kind": "build",
    "isDefault": true
  }
},

Spuštění qmake z editoru

{
  "label": "Run qmake",
  "type": "shell",
  "command": "qmake",
  "args": [],
  "options": {
    "cwd": "${fileDirname}"
  },
  "problemMatcher": []
},

courses/b2b99ppc/howtos/vscode_qt_tasks.txt · Last modified: 2021/04/16 11:32 by viteks