Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

VS Code - tipy pro práci

Zajímavá rozšíření

Klávesové zkratky

Všechny dostupné klávesové zkratky jsou v File > Preferences > Keyboard Shortcuts, kde je možné je případně i měnit a doplňovat. Zde jsou uvedeny zkratky, které se nejčastěji hodí pro běžnou práci.

Formátování kódu

 1. Odsazení (indentace) bloku Ctrl+] nebo TAB
 2. Zmenšení označení bloku Ctrl+[ nebo Shift+TAB
 3. Formátování bloku Ctrl+K Ctrl+F
 4. Folding Ctrl+Shift+[
 5. Unfolding Ctrl+Shift+]

Překlad a ladění

 1. Překlad aktuálně otevřeného souboru Ctrl+Shift+B
 2. Ladění aktuálně otevřeného souboru F5
  • Pozor, před spuštěním ladění je třeba nastavit breakpoint, jinak zpravidla program proběhne a skončí
 3. Krokování: F10 - Step Over, F11 - Step Into

Nastavení cest pro QT

Tento postup slouží k nastavení cest k hlavičkovým souborům, takže IntelliSense editoru může napovídat atd. Nejedná se o nastavení pro kompilaci.

 1. Ctrl+Shift+P otevře vyhledávací okno
 2. V něm najděte C/C++ Edit configuration (JSON)
 3. Vyberte adresář, kterého se nastavení týká
 4. Otevře se soubor c_cpp_properties.json
 5. Do sekce includePath přidejte řádek podle vašeho nastavení

Příklad:

"includePath": [
  "${workspaceFolder}/**",
  "C:/qt5/5.14.2/mingw73_64/include/**"
],

courses/b2b99ppc/howtos/vscode_tips_and_tricks.txt · Last modified: 2020/04/22 12:51 by viteks