Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

13. Qt - databáze

Cvičení je zaměřeno na vytvoření jednoduché databazáze, do které se ukládá aktuální cena některé z kryptoměn, např. doge. Pro získání ceny kryptoměny existuje několik webových API, zde použijeme API cryptonator.com.

Základ programu je podobný jako ve cvičení, kde jsme získávali informace o covidové situaci nebo o aktuálním počasí. Zde je kód umístěn do třídy, kterou budeme dále rozšiřovat.

/*
  main.cpp
*/
#include <QApplication>
 
#include "crypto.h"
 
int main(int argc, char ** argv)
{
  QApplication a (argc, argv);
 
  CryptoWidget w;
  w.show();
 
  return a.exec();
}

/*
  crypto.h
*/
#include <QEventLoop>
#include <QWidget>
#include <QNetworkAccessManager>
#include <QNetworkRequest>
#include <QNetworkReply>
#include <QDebug>
#include <QJsonDocument>
#include <QJsonObject>
#include <QJsonArray>
 
class CryptoWidget : public QWidget
{
  Q_OBJECT
 
public:
  CryptoWidget (QWidget * parent = 0) : QWidget(parent)
  {
    fetch();
  } 
 
public slots:
 
  void fetch ()
  {
    QEventLoop loop;
    QNetworkAccessManager mgr;
    QObject::connect (&mgr, QNetworkAccessManager::finished, &loop, QEventLoop::quit);
    QNetworkRequest req (QUrl ("https://api.cryptonator.com/api/ticker/doge-usd"));
    QNetworkReply *rep = mgr.get(req);
    loop.exec();
 
    if (rep->error() == QNetworkReply::NoError)
    {
      QString rep_str = (QString)rep->readAll();
      QJsonDocument res_json = QJsonDocument::fromJson(rep_str.toUtf8());
      QJsonObject data = res_json.object();
      // timestamp
      unsigned long time = data["timestamp"].toDouble();
      qDebug() << time;
      QJsonObject ticker = data["ticker"].toObject();
      // price
      double price = QString(ticker["price"].toString()).toDouble();
      qDebug() << price;
      QString base = ticker["base"].toString();
      qDebug() << base;
    }
  }
};

# crypto.pro
TEMPLATE = app
TARGET = 01-crypto
QT += widgets network
CONFIG += console
HEADERS += crypto.h 
SOURCES += main.cpp

Kompletní kód příkladu založeného na výše uvedeném kódu je k dispozici na gitlabu.

Vylepšení

Celkem jednoduše lze vylepšit program tak, aby sledoval dvě kryptoměny zároveň. Kód je opět na gitlabu.

courses/b2b99ppc/tutorials/13.txt · Last modified: 2021/05/13 21:50 by viteks