Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

ALG - přednášky

Prednáška Den Téma Průsvitky Přednáší Záznam
1. 25.9. Řád růstu funkcí, asymptotická složitost alg01 alg01b Průša viewer mp4 pdf
2. 2.10. Složitost rekurentních algoritmů, mistrovská věta alg02 alg02b Průša viewer mp4 pdf
3. 9.10. Stromy, binární stromy, prohledávání s návratem alg03 Úloha o nanorobotech: zadání, Java kód Průša viewer mp4 pdf
4. 16.10. Průchod stromem/grafem do šířky/hloubky alg04 Průša viewer mp4 pdf
5. 23.10. Vyhledávání v poli, binární vyhledávací stromy alg05 Průša viewer mp4 pdf
6. 30.11. AVL a B- stromy alg06 Průša viewer mp4 pdf
7. 6.11. Řazení I, algoritmy složitosti O(n²) alg07 Průša viewer mp4 pdf
8. 13.11. Řazení II, algoritmy složitosti O(n·log(n)) a O(n) alg08 alg08b Průša viewer mp4 pdf
9. 20.11. Dynamické programování I alg09 Berezovský viewer mp4 pdf
10. 27.11. Dynamické programování II alg10a alg10b Berezovský youtube
11. 4.12. Dynamické programování III alg10c alg10d Berezovský viewer mp4 pdf
12. 11.12. Hashing I alg12 Berezovský viewer mp4 pdf
13. 18.12. Hashing II alg13a alg13b Berezovský viewer mp4 pdf
14. 8.1. Hledání mediánu, řazení vícedimenzionálních dat alg14a alg14b Berezovský

Vizualizace algoritmů

Názorné rychlosti řazení

01a 01b

02.ppt

03.ppt

04.ppt

05.ppt

06.ppt

07.ppt

08.ppt

09.ppt

11.ppt

13a.ppt

13b ppt

10

10 b

10 c

10 d

10 (12-13)

13

13a

13 b

14 a

14 b

(vyjimecne: 09 sorts extra )

tmp

courses/b4b33alg/prednasky.txt · Last modified: 2020/12/25 15:48 by prusapa1