Rozvrh na FEL Posluchači ALG Odevzdávací systém BRUTE Diskusní fórum

ALG - přednášky

Prednáška Den Téma Průsvitky Přednáší
1. 27.9. Řád růstu funkcí, asymptotická složitost alg01 alg01b Průša
2. 4.10. Rekurze, složitost rekurentních algoritmů, mistrovská věta alg02 alg02b Průša
3. 11.10. Stromy, binární stromy, prohledávání s návratem alg03 Průša
4. 18.10. Fronta, graf, průchod stromem/grafem do šířky/hloubky alg04 Průša
5. 25.10. Vyhledávání v poli, binární vyhledávací stromy alg05 Průša
6. 1.11. AVL a B- stromy alg06 Průša
7. 8.11. Řazení I, algoritmy složitosti O(n²) alg07 Průša
8. 15.11. Řazení II, algoritmy složitosti O(n·log(n)) a O(n) alg08 alg08b Berezovský
9. 22.11. Dynamické programování I alg09 Berezovský
10. 29.11. Dynamické programování II alg10a alg10b Berezovský
11. 6.12. Dynamické programování III alg10c alg10d Berezovský
12. 13.12. Hashing I alg12 Berezovský
13. 20.12. Hashing II alg13a alg13b Berezovský
14. 10.1. Hledání mediánu, řazení vícedimenzionálních dat alg14a alg14b Berezovský

Vizualizace algoritmů

Názorné rychlosti řazení

01a 01b

06.ppt

07.ppt

08.ppt

09.ppt

11.ppt

13a.ppt

13b ppt

10

10 b

10 c

10 d

10 (12-13)

13

13a

13 b

14 a

14 b

(vyjimecne: 09 sorts extra )

tmp

courses/b4b33alg/prednasky.txt · Last modified: 2019/12/06 10:58 by berezovs