Warning
This page is located in archive.

08 Reinforcement II

Jak se pořád neopakovat. Už jsme našli cestu, ale možná někde vedle existuje i lepší.

Kvíz I

Tradiční kvíz, tentokrát na výpočet Q hodnot z trénovacích epizod pomocí metody časových diferencí [0.5bodu]

Kvíz II

[bez bodoveho hodnoceni]

Samostatná práce

Práce na úloze Posilované učení.

Reinforcement learning plus

Reinforecement learning je nyní velmi aktivní oblastí, podporovanou také rychlým pokrokem v oblasti učení hlubokých neuronových sítí. Pár odkazů pro další ínspiraci

courses/b3b33kui/cviceni/program_po_tydnech/tyden_09.txt · Last modified: 2019/04/10 12:37 by kostkja2