B3B33KUI: Kybernetika a umělá inteligence

Přednášející: Tomáš Svoboda, Petr Pošík

Cvičící: Jana Kostlivá, Petr Pošík, Pavel Šindler

Přednášky, Cvičení, Literatura

V programovacích cvičení budeme používat Python, který se studenti naučí v B3B33ALP, B4B33RPH, nebo v BAB37ZPR.

Hodnocení

Výsledné hodnocení bude složeno ze 3 základních komponent:

  • Za samostatné úlohy v rámci cvičení můžete získat celkem 45 bodů,
  • za test-písemku v polovině semestru můžete získat až 15 bodů a
  • závěrečná zkouška je za 40 bodů.

Každou z 5 vetších samostatných úloh (Search, Reversi, MDP, RL, ML) musíte odevzdat alespoň na minimální funkční úrovni (tj. získat za úlohu alespoň 1 bod, postih za pozdní odevzdání nepočítaje). Ze závěrečné zkoušky je potřeba získat alespoň 18 bodů, za samostatné úlohy také alespoň 18 bodů pro získání zápočtu. Během semestru je možné získat další body za úspěšné vyřešení kvízů a malých úloh. Tyto body vám mohou pomoci vylepšit celkový součet. Pokud budou splněny nutné požadavky, bude známka udělena podle tabulky níže.

ABCDEF
100-9089-8079-7069-6059-5049-0

Docházku budeme sledovat především pro naši potřebu, např. pro zapamatování jmen. Předpokládáme, že diskuse nad problémy a konzultace k úlohám budou probíhat na cvičení. Konzultace mimo dobu cvičení na vyžádání. Malé úlohy a kvízy nebudou nahrazovány. V případě dlouhodobější nepřítomnosti kontaktujte prosím svého cvičícího a domluvte si individuální konzultace.

Zkouška

Pro přípavu na zkoušku je možné použít také prezentaci, kterou pro vás připravila Katka Poláková!

Termíny: Zkouška písemná, 120 min, bez materiálů, důležité údaje či základní vzorce budou součástí zadaní. Pro účast na zkoušce je třeba mít udělený zápočet (viz. čl. 6.1 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT).

Různé

courses/b3b33kui/start.txt · Last modified: 2024/02/22 10:54 by xposik