Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Postavte věž robotem Bosch

Úkolem je postavit robotem Bosch SR 450 věž z připravených válečků. Dřevěné válečky jsou na horni straně opatřeny železnou podložkou, aby je robot byl schopen uchopovat magnetem. Při stavbě respektujte neideální vlastnosti magnetu a podložky stejně jako tvarové nedokonalosti válečků. Válečky si můžete připravit jakýmkoliv způsobem na pracoviště robota. Výška věže bude pomocným hodnotícím kritériem, čím vyšší, tím více bodů získáte, závislost je nelineární, rozpětí bodů 0-5, závislost bodů na výšce se získá po odevzdání podstatné části prací.

courses/b3b33rob/staveni_veze_bosch.txt · Last modified: 2018/09/25 09:28 (external edit)