Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Robot CRS hraje piškvorky

Máte k dispozici robot CRS A465 s chapadlem, hraci plochu a razítka s polštářkem. Na hrací plochu připevněte magnety papír s nakresleným hracím plánem. Robot označuje podle pokynů z klávesnice jednotlivá políčka orazítkováním. Hrací plocha je ve tvaru válce, hraje se na jeho vnější straně.

Zvolte si polohu hrací plochy, umístění polštářku a razítek.

Políčka hracího plánu jsou označena podobně jako v šachu systémem dvou souřadnic, tedy např. B3, E2. Jednotlivé tahy kolečky a křížky jsou zadávány z klávesnice, tedy: A3 B2 A2 … Je také možné, aby protitahy prováděl počítač (nepovinná, nebodovaná část úlohy).

Robot uchopí razítko a otiskne ho na hrací plochu do zvoleného políčka.

Velikost plánu bude upřesněna.

courses/b3b33rob/piskvorky.txt · Last modified: 2018/09/25 09:28 (external edit)