Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Praktická úloha pro roboty CRS "Stavění mostu"

Úkolem úlohy je postavit most z kostek. K dispozici máte dětské kostky (dřevěné krychle o hraně cca 37 mm“). Z těchto kostek máte postavit co nejdelší jednoobloukový most. Délka mostu je daná jako volná vzdálenost mezi pilíři mostu. Most je takové seskupeni kostek, po kterých se dá spojitě přejít z jedné strany mostu na druhou.

Kostky pro stavbu mostu se na začátku připraví dle pokynů ve zprávě, připravené kostky je nutné do mostu po jedné přemístit robotem.

Počet bodů za úlohu se určí tak, aby nejdelší mosty měly maximální počet bodů, stupnice se zvolí vhodným způsobem, nemusí být nutně lineárni.

Poznámka pro robot CRS93: Prsty na chapadle robotu jsou schválně umístěny asymetricky, aby robot byl schopen uchopit kostičku.

courses/b3b33rob/staveni_mostu.txt · Last modified: 2018/09/25 09:28 (external edit)