Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Robot CRS vytváří ikebanu

Japonské umění aranžování květin klade mnohá omezení na tvar hotové kytice.

Vy budete za pomoci robotu CRS vytvářet aranžmá sestávající se ze tří květin. Květiny budou reprezentovány špejlemi a budou připraveny v poloze, kterou si vyberete. Závěrečné uspořádání jednotlivých květin bude: šin - svislá poloha, soe - šikmo vpravo z pohledu diváka, odkloněná o 30 stupňů od svislice a v rovině kolmé k pohledu diváka a tai - šikmo vlevo a vpřed odkloněná o 45 stupňů od svislice a 30 stupňů od roviny obsahující šin a soe, kolmá k pohledu diváka.

Květiny (špejle) budou v hotové ikebaně zapíchnuty do aranžovací hmoty. Aby v ní dobře držely, je třeba zapíchnout květinu v její ose, tedy provést pohyb robotem po přímce. Polohu pro přípravu jednotlivých květin na začátku a polohu hotové ikebany si volíte.

Všem odborníkům a zájemcům o japonskou kulturu se omlouvám za případná zjednodušení a chyby.

courses/b3b33rob/robot_crs_vytvari_ikebanu.txt · Last modified: 2018/10/09 10:01 by smutny