Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Praktická úloha pro roboty CRS "Stavby"

K dispozici máte alternativně buď krychlové kostky (Rumcajs, Pohádka o Budulínkovi) nebo kostky rozmanitého tvaru (barevné kostičky).

Z krychlí postavte studnu viz Studna z knih v Městské knihovně v Praze, ovšem v menším měřítku. Počet kostek v jedné vrstvě a počet vrstev vhodně zvolte.

Z barevných kostiček postavte stavbu dle Vašeho návrhu, plochou nebo i prostorovou, ambicióznost a provedení bude ohodnoceno.

Kostky pro stavbu se na začátku připraví dle pokynů ve zprávě, připravené kostky je nutné do stavby přemístit robotem. Pro praktickou úlohu stačí postavit jen jednu z výše doporučených staveb.

courses/b3b33rob/stavby.txt · Last modified: 2018/09/25 09:28 (external edit)