Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages.

Kreslení elipsy robotem Bosch

Nástroje pro řízení robotu (toolbox v Matlabu a Pythonu) jsou obohaceny o nové funkce. Jednou z nich je počítání a provádění pohybu po splinech. Samotná řídicí jednotku umí vykonávat plynulé pohyby po trajektoriích daných sekvencí bodů.

Úkolem je nakreslit robotem Bosch SR 450 elipsu o největším možném obsahu včetně zakreslení hlavní a vedlejší poloosy.

Pro kresleni bude k robotu připevněno pisátko se svislou osou a přitlačení bude tíhou pisátka a držáku.

Výkres držáku pisátka

courses/b3b33rob/kresleni_robotem_bosch.txt · Last modified: 2018/10/09 18:54 by smutny