Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

a3b33rob -- Robotika

Stručná charakteristika předmětu

  • Robotika je technická věda, která integruje různé obory s cílem vytvářet stroje s vysokou mírou přizpůsobivosti a autonomie.
  • Předmět robotika je úvodem do tohoto oboru a zaměřuje se především na teoretické partie kinematiky, zvláště pak manipulátorů, a na praktické otázky spojené s konstrukcí a řízením strojů.
  • Absolvent předmětu by měl umět nasadit a naprogramovat průmyslového robota, měl by být schopen analyzovat a řešit kinematiku strojů s netriviální geometrií, měl by být schopen konstruovat dílčí části takových strojů.
  • Cvičení předmětu se skládá ze dvou částí, z programování individuálních úloh, které jsou podrobeny automatickým testům na správnost, a z programování jednoduché úlohy na reálném robotu v laboratoři.

English version of the course and materials can be found here.

Informace ke koronaviru

  • Přednášky budou on-line v časech výuky podle rozvrhu (pokud se nestane něco zásadního)
  • Nástroj pro přednášky bude BigBlueButton (BBB), odkazy na archiv i nové přednášky jsou v Brute.
  • Rezervace BBB přednášek budou delší, rezerva bude jak před začátkem tak po oficiálním konci. Skutečná přednáška bude začínat v rozvrhovaném čase.
  • Cvičení budou on-line kromě školení k používání robotů v E-131. Praktické úlohy s roboty v laboratořích jsou zatím pozastaveny, pokud se situace změní, budete včas informováni.
  • Cvičení budou formou jednoho monologu s dotazy v čase prvního cvičení, tedy v Út 14:30 a v rozvrhované době dalších cvičení budou jen konzultace, vše prostřednictvím BBB.

Přednášky

Cvičení

courses/b3b33rob/start.txt · Last modified: 2020/10/10 15:06 by smutny