Warning
This page is located in archive.

b3b33rob -- Robotika

Stručná charakteristika předmětu

  • Robotika je technická věda, která integruje různé obory s cílem vytvářet stroje s vysokou mírou přizpůsobivosti a autonomie.
  • Předmět robotika je úvodem do tohoto oboru a zaměřuje se především na teoretické partie kinematiky, zvláště pak manipulátorů, a na praktické otázky spojené s konstrukcí a řízením strojů.
  • Absolvent předmětu by měl umět nasadit a naprogramovat průmyslového robota, měl by být schopen analyzovat a řešit kinematiku strojů s netriviální geometrií.
  • Cvičení předmětu se skládá ze dvou částí, z programování individuálních úloh, které jsou podrobeny automatickým testům na správnost, a z programování jednoduché úlohy na reálném robotu v laboratoři JP-B-415 v v budově CIIRC v Dejvicích.
  • Seminární cvičení jsou v KN-E-132 ve vypsaných hodinách. Práce na robotech v JP-B-415 je možná kdykoliv a je třeba se rezervovat v rezervačním systému v BRUTE.

English version of the course and materials can be found here (the material is not updated).

Přednášky

Cvičení

Testy, bodování, zkouška

courses/b3b33rob/start.txt · Last modified: 2022/09/09 12:48 by smutny