Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

13 - Nucleo: samostatná práce

Teploměr se zobrazením teploty na displeji

 • T = 1/(log(R_NTC/R)/3975 + 1/298.15)-273.15, kde R = 6.8kΩ
 • R_NTC = R*5000/(ADC * 3300) - R
 • Zobrazení teploty na displeji s 2 desetinnými místy
 • Průměrování naměřené ADC hodnoty
 • Varování pomocí LED při překročení teploty

Kostka pro deskové hry

 • Na stisk tlačítka se začnou generovat náhodně čísla
 • Číslo/a se zobrazí na 7-mi segmentovém displeji
 • Program bude reagovat na příkazy START a STOP, které přečte ze sériové linky
 • Kostka bude mít doběh 2s

RGB LED

 • Přes sériovou linku pošlete příkaz na zobrazení barvy určité intenzity (např. RED 20)
 • Rozšiřte příkaz o další dvě barvy (např. RGB 10 20 30)
 • Vytvořte banku základních barev, které zobrazíte na RGB LEDce po poslání příkazu
  • Např. RED, GREEN, BLUE, WHITE, YELLOW, PURPLE, …

Jednoduchý terminál s historií příkazů

 • Integrace funkcí z 12. Cvičení
 • Umožnění umazání konce příkazu (backspace)
 • Šipkami nahoru a dolů se volí historie příkazů
 • Úprava příkazů uprostřed textu - příkazu

Vytvoření hodin pomocí I2C obvodu RTC a 7-mi segmentového displeje

courses/b0b99prpa/labs/lab13.txt · Last modified: 2018/12/04 09:39 by viteks