Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

HW 06 - Analýza textu

Termín odevzdání 8.12.2018 23:59 CEST
Povinné zadání 4b
Volitelné zadání není
Počet uploadů 5

Cílem úlohy je provést analýzu textu ve formě textového souboru obecné délky na standardním vstupu programu.

V úloze uvažujeme pouze slova bez diakritiky.

Zadání

 • Ze standardního vstupu přečtěte textový soubor obecné velikosti
 • Vypište seznam všech (unikátních) slov textu. Ze slov odstraňte interpuknční znaménka (, . : ;)
 • Seznam může být primárně case-insensitive (tzn. Osel a osel jsou stejná slova, v seznamu se objeví osel) nebo case-sensitive (tzn. Osel a osel jsou dvě různá slova, v seznamu se objeví obě). Chování programu ovlivňuje parametr programu -c (viz příklady).
 • Určete počet všech slov. Za slovo se považuje i číselná hodnota, pokud se v textu vyskytuje.
 • Najděte nejčastější a nejméně časté slovo.
 • Vypište seznam všech slov.
 • Styl řazení výpisu seznamu ovládejte volbou parametru programu -s. Pro -s 1 je seznam nalezených slov řazen vzestupně podle četnosti, pro -s 2 je seznam nalezených slov řazen podle abecedy. Jiné hodnoty parametru budou ignorovány, na standardní chybový výstup pak program vypíše “Warning: Chybna hodnota parametru -s!”.
 • Omezte parametrem programu -l délku vypisovaných slov. Hodnota parametru -l je kladné celé číslo, hodnota 0 potlačí výpis seznamu slov. Pokud není podmínka pro parametr splněna, je parametr ignorován a na standardní chybový výstup program vypíše “Warning: Chybna hodnota parametru -l!”.
 • Pořadí parametrů je libovolné.

Příklady

Testovací soubor:

$ cat pub00.in
Ahoj, jak se mas. Mam se dobre. Jak se mas ty? Ja se mam taky dobre.

Implicitní chování programu (bez parametrů příkazové řádky - case insensitive, slova seřazena v pořadí výskytu v datovém souboru)

$ ./a.out < pub01.in
Seznam slov:
ahoj         1
jak         2
se          4
mas         2
mam         2
dobre        2
ty          1
ja          1
taky         1
Pocet slov:     9
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    ahoj ty ja taky

Case sensitive výpis (parametr -c)

$ ./a.out -c < pub01.in
Seznam slov:
Ahoj         1
jak         1
se          4
mas         2
Mam         1
dobre        2
Jak         1
ty          1
Ja          1
mam         1
taky         1
Pocet slov:     11
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    Ahoj jak Mam Jak ty Ja mam taky

Řazení podle výskytu (vzestupně, case-insensitive případ)

./a.out -s 1 < pub01.in
Seznam slov:
ahoj         1
ty          1
ja          1
taky         1
jak         2
mas         2
mam         2
dobre        2
se          4
Pocet slov:     9
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    ahoj ty ja taky

Řazení podle abecedy (case-sensitive případ)

./a.out -c -s 2 < pub01.in
Seznam slov:
Ahoj         1
Ja          1
Jak         1
Mam         1
dobre        2
jak         1
mam         1
mas         2
se          4
taky         1
ty          1
Pocet slov:     11
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    Ahoj Ja Jak Mam jak mam taky ty

Limit délky vypisovaných slov

 ./a.out -l 3 < pub01.in
Seznam slov:
jak         2
mas         2
mam         2
Pocet slov:     9
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    ahoj ty ja taky

./a.out -l 0 < pub01.in
Pocet slov:     9
Nejcastejsi:     se
Nejmene caste:    ahoj ty ja taky

Varianty

Veřejné příklady + Makefile: b0b99prpa-hw06.zip

Povinné zadání
Název v BRUTE HW06
Odevzdávané soubory main.c
Argumenty při spuštění -l, -c, -s
Kompilace pomocí clang -pedantic -Wall -Werror -std=c99 -O2
courses/b0b99prpa/hw/hw06.txt · Last modified: 2018/12/03 20:20 by viteks