Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

12 - Nucleo: komunikace

Práce se sáriovým portem

 • Aby bylo možné přistupovat k sériovému portu, je třeba bootovat do oddílu Ubuntu PRG, kde jsou nastavena práva
 • Nucleo je pak připojeno k portu /dev/ttyACM0
  • to může být odlišné na jiných systémech, na OS Win to budou různě číslované porty COMx
 • K připojení použijte vhodný terminál, např Putty
 • V Linuxu lze pro jednoduchou komunikaci využít i velmi jednoduchý postup pomocí příkazu echo

$ echo "text" > /dev/ttyACM0

Samostatné úlohy

 • Zobrazeni textu/čísel na displeji
 • Jednoduchý terminál, který bude vracet napsané znaky a bude mít možnost mazat poslední znaky. Volitelně rozšířit o historii příkazů, funkce insert, vzhled klasického terminálu.
 • Naprogramovat jednoduchý terminál, který bude akceptovat následující příkazy ukončené novým řádkem:
  • LED ON - Zapne LED diodu, pokročílá varianta s volbou barvy
  • LED OFF - Vypne LED diodu
  • LIGHT CHANGE - Změna stavu semaforu z minulé hodiny
  • TEXT text - vypíše text na displeji, pokročilejší mohou vypsat i rotující text

Příklady

#include "mbed.h"
 
Serial uart(SERIAL_TX,SERIAL_RX);
 
int a = 0;
 
int main() {
  uart.baud(9600);
  while(1)
  {
    uart.printf("a = %d\n", a++);
    char c = uart.getc();
    if (c != 0)
    {
      uart.printf("napsal jsi %c\n", c);
    }
  }
}

#include "mbed.h"
 
Serial serial(SERIAL_TX, SERIAL_RX);
DigitalOut myled(LED1);
 
int main()
{
  serial.baud(115200);
  for (int i = 0; i < 5*2; ++i) { // 5x zablikání LED s periodou 50 ms
    myled = !myled;
    wait(0.05);
  }
  serial.putc('i');
  myled = 0;
  while (1) {
    while(!serial.readable()) {
      //aktivní čekání na přijetí bytu
    }
    int c = serial.getc();
    int ok = 1;
    switch(c) {
      case 's':
        myled = 1;
        break;
      case 'e':
        myled = 0;
        break;
      default:
        ok = 0;
    }
    while (!serial.writeable()) {}
    serial.putc(ok ? 'a' : 'f');
  }
}

#include "mbed.h"
 
#define DISPLAY_ADDRESS 0x27<<1
 
I2C i2c(I2C_SDA, I2C_SCL);
 
const unsigned char seven_seg_digits_decode_gfedcba[75]= {
/* 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   :   ;   */
  0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F, 0x00, 0x00,
/* <   =   >   ?   @   A   B   C   D   E   F   G   */
  0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x7C, 0x39, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x7D,
/* H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   */
  0x76, 0x30, 0x1E, 0x00, 0x38, 0x00, 0x54, 0x3F, 0x73, 0x00, 0x50, 0x6D,
/* T   U   V   W   X   Y   Z   [   \   ]   ^   _   */
  0x78, 0x1C, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08,
/* `   a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   */
  0x00, 0x77, 0x7C, 0x58, 0x5E, 0x79, 0x71, 0x6F, 0x74, 0x30, 0x1E, 0x00,
/* l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   */
  0x30, 0x00, 0x54, 0x5C, 0x73, 0x67, 0x50, 0x6D, 0x78, 0x1C, 0x3E, 0x00,
/* x   y   z   */
  0x00, 0x6E, 0x5B
};
 
int main()
{
  char data_write[2];
  int i = 0;
 
  while (1) {   
    data_write[0] = 0; // pozice na displeji - 0, 1, 2, 3
    data_write[1] = seven_seg_digits_decode_gfedcba[i];
    i2c.write(DISPLAY_ADDRESS, data_write, 2, 0);
 
    if(++i > 9)
      i = 0;
    wait(1.0);
 
  }
}

courses/b0b99prpa/labs/lab12.txt · Last modified: 2019/01/02 08:08 by viteks