Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

11 - Nucleo: embedded programování

 • Založení účtu na mbed.com
 • Seznámení s Mbed prostředím
 • Přidání vývojového kitu Nucleo-F446RE mezi vlastní platformy
 • Založení a zkompilování projektu Blink a nahrání do Nuclea
 • Seznámení s možnostmi edushieldu
 • Zde si můžete stáhnout zjednodušený přehled funkcí, které by se vám mohli v rámci programování hodit nucleo.pdf
 • Na stránkách https://www.edushield.cz jsou informace o shieldu, co používáme v rámci cvičení, včetně ukázkových/zdrojových kódů.

Samostatné úlohy

 • Naprogramovat semafor v nekonečné smyčce
 • Změna stavu semaforu vždy po stisku tlačítka
 1. https://mbed.org ⇒ MBED OS developer site
 2. Sign up / Sign in
 3. Compiler
 4. Add to your Mbed Compiler
 5. Vrátit se zpět na stránku s přidáním platformy a vybrat NUCLEO-F446RE, select platform

Založení a zkompilování projektu

 1. Založit nový projekt (New)
 2. Vybrat “Blinky LED test for the ST Nucleo boards”
 3. Definovat Digitální výstup pro zelenou ledku na semaforu jako DigitalOut myled(D13);
 4. Compile
 5. Nahrát do Nuclea
 6. Vyjmout mass storage v případě, že nedojde k restartu systému

Pro většinu aplikací, které mají běžet v nekonečné smyčce (nejen embedded systémy) je poté základní konstrukce programu následující:

int main(){
 // inicializace programu
 while(1){
  // nekonečná smyčka, hlavní část programu
 }
 return 0;
}

courses/b0b99prpa/labs/lab11.txt · Last modified: 2018/12/04 09:37 by viteks