Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

3 - Řídicí struktury

  • pro vyučující: 03

Doprovodné materiály pro třetí cvičení: cykly.pdf

Procvičovaná témata

  • Vstup a výstup programu
  • Kompilace a spouštění programu
  • Přesměrování vstup a výstupu programu do souboru
  • základní datové typy - char, int, float, double

Úkoly

  • Vypište čísla od 1 do 10 s využitím cyklů for, while a do-while.
  • Nahraďte terminační podmínku příkazem break.

Jednoduchý automat na mince

  • Napište program, který pro zadanou částku (v celých korunách) vypíše nejmenší počet mincí (20, 10, 5, 2, 1), ze kterých se dá daná částka složit.
  • Rozšiřte program tak, aby vypisoval pouze použité mince.
  • Nechte program vypsat vloženou částku i v jiných měnách.
courses/b0b99prpa/labs/lab03.txt · Last modified: 2018/11/09 14:16 by janoupe3