Warning
This page is located in archive.

A6M33DVZ: Dobývání a vizualizace znalostí

(zimní semestr akademického roku 2018/2019)

Výuka

Kontakty

Přednášející: prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc., Mgr. Tomas Sieger, Ph.D., Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D.

Cvičící: Ing. Milan Němý

Diskuzní fórum předmětu: Pro aktuální semestr

Online syndikace:

Nabídka diplomových prací: nabídka_DP.pdf

Harmonogram přednášek

týden datum místnost přednášející téma ke stažení
1. 4. 10. 2018 KN:E-112 Olga Štěpánková Dobývání znalostí - popis a metodika procesu a objasnění základních pojmů dvz2018-01
2. 11. 10. 2018 Olga Štěpánková Nástroje pro modelování neklasifikovaných dat a jejich využití dvz2018-02
3. 18. 10. 2018 Olga Štěpánková Klasifikovaná data a rozhodovací stromy dvz2018-03
4. 25. 10. 2018 Olga Štěpánková Konstrukce asociačních pravidel (s využitím Apriori algoritmu) dvz2018-04
5. 1. 11. 2018 Olga Štěpánková Vyhodnocení a využití modelů dvz2018-05
6. 8. 11. 2018 Tomáš Sieger Nástroje pro modelování klasifikovaných dat a SVM, Selekce a extrakce příznaků - praktický úvod dvz2018-06-1 dvz2018-06-2
7. 15. 11. 2018 Tomáš Sieger Selekce a extrakce příznaků - teoretické principy, Předzpracování dat - náhrada chybějících hodnot dvz2018-07
8. 22. 11. 2018 Tomáš Sieger Neuronové sítě, volba parametrů a jejich aplikace dvz2017-05
9. 29. 11. 2018 Olga Štěpánková Tvorba modelu kombinací více základních modelů dvz2018-09
10. 6. 12. 2018 Olga Štěpánková Texty v přirozeném jazyce jako vstupní datadvz2017-11
11. 13. 12. 2018 Olga Štěpánková Práce s časovými řadami dvz2017-10
12. 20. 12. 2018 Olga Štěpánková Porozumnění datům a jejich příprava, vizualizace dat dvz2017-12 dvz2018-12
13. 3. 1. 2019 Olga Štěpánková PAC učení - požadavky na objem dat potřebných pro učení dvz2018-13
14. 10. 1. 2019 Olga Štěpánková Zavěrečné shrnutí,otevřené problémy a zajímavé aplikace dvz2019-14

Vybraná doporučená literatura

  • Mařík V., Štěpánková O., Lažanský J. a kol. : Umělá inteligence (4), Academia 2003
  • Berka P. : Dobývání znalostí z databází, Academia 2005
courses/a6m33dvz/start.txt · Last modified: 2019/01/15 13:28 by stepanko