Warning
This page is located in archive.

Zadání úkolů ZS 2018/2019

Řešení úloh ve formě pdf dokumentu a R skriptu vkládejte do UploadSystemu BRUTE zazipované v jednom souboru!

Úkol A – Explorace dat a lineární regrese

Hodnocení kvality bílého vína

Zadání

ukol2018_a_vino.pdf

Data ukol2018_a_vino.txt

Bike sharing

Zadáníukol2018_a_bikesharing.pdf

Data ukol2018_a_bikesharing.txt


Úkol B – Hledání shluků v datech

Hodnocení kvality bílého vína

Zadání ukol2018_b_vino.pdf

Data - viz úkol A

Bike sharing

Zadání ukol2018_b_bikesharing.pdf

Data - viz úkol A

Cirhóza jater

Zadání ukol2018_b_cirhoza.pdf

Data ukol2018_b_cirhoza.txt

Data pro bonusové úkoly ukol_bonus.zip


Úkol C – Klasifikace dat

Cirhóza jater

Zadání ukol2018_c_cirhoza.pdf

Data - viz úkol B

Indiáni s diabetem

Zadání ukol2018_c_diabetes.pdf

Data ukol2018_c_diabetes.txt

courses/a6m33dvz/cviceni/zadaniukolu.txt · Last modified: 2018/11/07 13:18 by nemymila