Warning
This page is located in archive.

Podmínky absolvování předmětu

 1. Účast a aktivní činnost na cvičeních.
 2. Maximálně 2 omluvené absence za semestr.
 3. Včasné odevzdání všech úkolů.
 4. Zisk dostatečného počtu bodů:
  • Alespoň poloviční bodový zisk za hodnocení cvičení.
  • Alespoň poloviční bodový zisk z každého úkolu.
  • Alespoň poloviční bodový zisk za hodnocení zkoušky.

Úkoly během semestru

 • Semestrální úkoly tematicky zaměřené na: přípravu a průzkum dat, modelování pomocí lineární regrese (A), shlukovou analýzu a její interpretace (B) a vytvoření klasifikátoru a jeho zhodnocení a interpretace fungování (C)
 • Zpracování úkolu ve formě zprávy ve formátu pdf.
 • Odevzdání přes upload systém CourseWare.
 • Termín odevzdání: dle rozpisu cvičení.
 • Pozdní odevzdání bude penalizováno 5 body za každý započatý týden zpoždění.
 • Plagiáty budou trestány neudělením zápočtu, nebude se zkoumat, kdo je autorem.

Bodové hodnocení

 1. Úkoly během semestru:
  • úkol A až 10 bodů (nutné získat alespoň 5 bodů)
  • úkol B až 10 bodů (nutné získat alespoň 5 bodů)
  • úkol C až 20 bodů (nutné získat alespoň 10 bodů)
 2. krátké kontrolní testy na cvičeních v průběhu semestru: až 20 bodů
 • celkem: 40 + 20 = 60 bodů během semestru
 • pro získání zápočtu je nutné získat alespoň 30 bodů

Zakončení předmětu

 • Předmět je zakončen zkouškou
 • Předmět je bodován, celkově lze získat maximálně 100 bodů.
 • V průběhu semestru lze získat až 60 bodů, u závěrečné písemné a ústní zkoušky pak 40 bodů (nutné získat alespoň 20 bodů).
 • Celkové hodnocení je stanoveno dle Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze se 6 klasifikačními stupni ECTS:
Body z předmětu Stupeň ECTS Známka Slovně
100-90 A 1 výborně
89-80 B 1,5 velmi dobře
79-70 C 2 dobře
69-60 D 2,5 uspokojivě
59-50 E 3 dostatečně
49 a méně F 4 nedostatečně
courses/a6m33dvz/podminky.txt · Last modified: 2018/09/19 13:14 (external edit)