Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
courses:a7b33dif:start [2018/03/02 08:40]
sejkorom [Aktuality]
courses:a7b33dif:start [2018/03/02 08:43]
sejkorom [Aktuality]
Line 25: Line 25:
  
 <WRAP center round tip round 80%> <WRAP center round tip round 80%>
-**Na přednášce dne 1. 3. 2018 byly studenty v demokratickém hlasování zvoleny názvy fotografických projektů na LS 2018: 1. ALFA A OMEGA, 2. BARVA.**+**Na přednášce dne 1. 3. 2018 byly studenty v demokratickém hlasování zvoleny názvy fotografických projektů na LS 2018: 1. ALFA A OMEGA, 2. BARVA.** ​Vyberte si jeden z nich.
  
-**Chcete se dozvědět více o digitální fotografii?**+Chcete se dozvědět více o digitální fotografii?
  
 **Zapište si volitelný předmět [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​bk/​predmety/​14/​00/​p1400306.html|A7B33DIF]] na letní semestr 2018.** Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT ([[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​announce/​1413.html|Jak na to?]]). **Zapište si volitelný předmět [[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​bk/​predmety/​14/​00/​p1400306.html|A7B33DIF]] na letní semestr 2018.** Vítáme studenty ze všech studijních programů a fakult ČVUT ([[http://​www.fel.cvut.cz/​cz/​education/​announce/​1413.html|Jak na to?]]).
courses/a7b33dif/start.txt · Last modified: 2018/03/14 09:40 by sochmjan